Samosprávne kraje pripravia legislatívu ohľadom vzniku a rušenia stredných škôl

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec NR SR Jaroslav Baška

Foto: TASR

Samosprávne kraje pripravia zmenu legislatívy, ktorá umožní zjednodušenie vzniku, respektíve zrušenia stredných škôl. Dohodli sa na tom predsedovia samosprávnych krajov v piatok na svojom rokovaní na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), informoval predseda TSK Jaroslav Baška.

„Doteraz platí, že keď mala vzniknúť škola, respektíve sa mala zrušiť, muselo to byť schválené všeobecne záväzným nariadením (VZN), čo znamená trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a niektoré kraje s tým mali problémy. Vznikali také veci, že ministerstvo školstva súhlasilo so zrušením, respektíve vznikom strednej školy, ale zastupiteľstvo VZN neschválilo,“ ozrejmil ďalej Baška.

Zmenou legislatívy chcú podľa neho samosprávne kraje dosiahnuť to, že bude stačiť obyčajná väčšina poslancov, ktorí budú hlasovať či už za zrušenie, respektíve za zriadenie novej školy. „Doplnili sme to tým, že chceme, aby to bolo prerokované na zastupiteľstvách len jedenkrát, v súčasnosti je to dvakrát. Tento proces chceme zjednodušiť a upraviť v Národnej rade SR v zákone tak, aby mohli samosprávne kraje oveľa jednoduchšie prijímať rozhodnutia, čo sa týka zmeny siete stredných škôl jednotlivých vyšších územných celkov,“ doplnil.

Dopravná situácia V Kežmarku vyvrcholila protestom obyvateľov

SK8 tiež odmieta poslanecký návrh, ktorý chce vziať národnostné divadlá do gescie ministerstva kultúry a zaviazať samosprávne kraje, aby tieto divadlá financovali prostredníctvom rezortu. „Myslíme si, že tieto národnostné divadlá majú patriť do zriaďovateľskej pôsobnosti krajov, kde sú zriadené. Dokonca si myslím, že je dôležité, aby vznikli aj ďalšie a toto rezort kultúry nezabezpečí. Tento poslanecký návrh je nepripravený, neboli sme ako SK8 prizvaní k rokovaniu k tomuto zámeru, preto by sme boli radi, aby sa táto téma skôr v parlamente uzatvorila neprijatím ako naopak,“ podotkol v tejto súvislosti predseda SK8 aj Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Predsedovia samosprávnych krajov sa tiež zhodli na určovaní výkonov pre stredné školy bez schvaľovania zastupiteľstiev, výkony pritom budú určovať len z údajov, ktoré majú k dispozícii. Zaoberali sa tiež prípravou výzvy pre kreatívne centrá v krajoch, na ktoré má byť vyčlenených 21 miliónov eur. Ak výzva nebude pripravená do prvého kvartálu 2019, SK8 to považuje za ohrozenie celého čerpania a stratu financií na tento účel. TSK navrhol aj zmenu zákona o verejných prácach, kde sa predsedovia samosprávnych krajov zhodli, že limity, ktoré sú ešte od roku 1998, treba zvýšiť. Rokovať chcú o tom ešte s rezortom dopravy.

Rokovanie SK8 sa tiež dotklo analýzy čerpania Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom predsedovia upozornili, že pre pomalé čerpanie hrozí SR zo strany Bruselu dekomitment. Košický samosprávny kraj v tejto súvislosti navrhol rad opatrení, o ktorých chce rokovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Samosprávne kraje si na rokovaní zároveň rozdelili programové oblasti pre SK8.

Obyvatelia dotknutí plánovanou výstavbou NTC adresovali MČ výzvu

Niektoré otázky podľa Bašku zostali otvorené. Okrem iného ide o financovanie služieb u neverejných poskytovateľov, kde SK8 vníma, že je zmena nutná, no ešte sa nedohodla na jej podobe. O ďalších bodoch bude SK8 rokovať na stretnutí v decembri na pôde Žilinského samosprávneho kraja.

Môže vás zaujímať

Za krádež peňazí z rodinného domu v Z. Kostoľanoch hrozí žene väzenie