Stav školstva v Bánovciach nad Bebravou sleduje nová koncepcia

Ilustračné foto

Foto: TASR

Mesto Bánovce nad Bebravou vypracovalo koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na nasledujúce štyri roky. Zhodnotiť má aktuálny stav školstva v meste a plány aj s ohľadom na demografický vývoj.

„Koncepcia rozvoja školstva na obdobie rokov 2018 až 2022 vlastne vznikla na popud poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí deklarovali to, že takáto koncepcia niekoľko rokov alebo desaťročí na území mesta Bánovce nad Bebravou neexistuje,“ zdôvodnila  zástupkyňa primátora Dana Švecová, ktorá koncepciu pripravila v spolupráci s pracovníkmi odboru školstva tamojšieho mestského úradu.

Koncepcia je podľa nej zhodnotením súčasného stavu s ohľadom na predpokladaný demografický vývoj a jej úlohou bolo stanoviť zámery a ciele, ktoré by mali byť dosiahnuteľné v nasledujúcich štyroch rokoch. „Je tam zachytená oblasť predškolského a základného školstva na území mesta, vychádzalo sa z demografických kriviek, stavu zamestnania, financovania, ale aj z toho, čo vlastne materské školy a základné školy robia a na čo by potrebovali použiť finančné prostriedky. Zohľadnené sú v tabuľkách aj finančné prostriedky, ktoré boli použité v predchádzajúcich obdobiach,“ konkretizovala.

Univerzita Mateja Bela sa zaradila do rodiny svetových univerzít

Materské školy v Bánovciach nad Bebravou podľa Švecovej navštevuje relatívne dosť detí, ktoré sa postupne presunú na základné školy. „Len je to o šikovnosti riaditeľov základných škôl, ako dokážu do svojich škôl pritiahnuť deti. Takže sú školy, kde majú viac žiakov, pretože ponúkajú asi zaujímavejší program, majú lepšiu polohu. Sú zase školy, kde je menej žiakov, ako Základná škola Školská, ktorá je postihnutá tým, že je k nej priradená ulica K nemocnici,“ ozrejmila.

Analýza odborníkov tiež ukázala, že pomerne veľký počet detí odchádza na stredné školy mimo bánovského okresu, ide pritom najmä o dievčatá. „Okrem gymnázia, na ktorom môžu študovať, aby získali všeobecný rozhľad, tu máme potom len strednú priemyselnú školu strojnícku. A vieme, že mnohé dievčatá neinklinujú k strojárskym predmetom. Myslím si, že keby stredná priemyselná škola ponúkla adekvátne odbory pre dievčatá, ako je kaderník, kozmetička, masérka, pedikúra, manikúra, dievčatá by tam išli a určite by tam neodchádzali do iných škôl,“ dodala Švecová.

Koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení na roky 2018 až 2022 schválili na svojom rokovaní v stredu bánovskí mestskí poslanci.

Môže vás zaujímať

Dôchodcu v Kálnici privalil lesný traktor