TSK vyhlásil výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa NsP Prievidza

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Obdobne tak urobil aj pri svojich ostatných dvoch nemocniciach v Považskej Bystrici a Myjave. Výberové konania súvisia s procesom oddlženia, do ktorého sa zdravotnícke zariadenia zapojili.

„TSK vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií riaditeľov nemocníc v nadväznosti na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám, ktorými sa zriaďujú dozorné orgány nemocníc. Tie sú jednou z podmienok pre zapojenie sa nemocníc do procesu oddlženia,“ zdôvodnila Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.

Jednou z úloh dozorného orgánu je dohľad nad činnosťou štatutárneho orgánu, a to riaditeľa nemocnice. Všetci traja súčasní riaditelia nemocníc sú doteraz poverení riadením a neprešli výberovým konaním. „Úspešní uchádzači budú menovaní Zastupiteľstvom TSK a dostanú mandát od poslancov na dobu neurčitú. Riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK menuje a odvoláva Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jednou z pôsobností dozorného orgánu, v ktorom majú zastúpenie aj poslanci Zastupiteľstva TSK, je predloženie návrhu zriaďovateľovi na odvolanie riaditeľa nemocnice,“ ozrejmila ďalej Rezáková. Zriadením dozorných orgánov v nemocniciach sa podľa nej vytvoril ďalší kontrolný nástroj zriaďovateľa, ktorý bude dohliadať priamo na výkon pôsobností riaditeľov nemocníc.

V Mestskom parku vo Fiľakove pribudol nový náučný chodník

TSK vyhlásil výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa NsP Prievidza na začiatku tohto mesiaca. Uchádzači by mali podľa neho mať dosiahnuté vzdelanie druhého stupňa zdravotníckeho alebo ekonomického zamerania, uvíta i špecializáciu v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Uchádzači by tiež mali mať preukázanú prax v riadiacich pozíciách v dĺžke najmenej päť rokov, zároveň musia spracovať projekt stratégie rozvoja nemocnice. Žiadosti o účasť vo výberovom konaní bude samosprávny kraj prijímať do 26. októbra. Novému riaditeľovi ponúka osobný plat 2500 eur.

Bojnickú nemocnicu vedie od začiatku apríla tohto roka Martin Hudec. Pred ním funkciu riaditeľa zastával Ivan Gašparovič, ktorého rovnako TSK poveril riadením. NsP viedol od augusta 2014 do apríla tohto roka. Poverený riadením NsP bol aj jeho predchodca Ján Belanský. Ten NsP Prievidza viedol od júla 2013 do konca júla 2014. Belanský nahradil dlhoročného riaditeľa nemocnice Ladislava Gerlicha, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov.

Môže vás zaujímať

HBP trvajú na tom, že aktivisti ohrozili bezpečnosť pracovníkov v baniach