Jednou vetou

Zlepšovať procesy verejnej správy v Trenčíne majú nové smart riešenia

Trenčín
Zlepšovanie procesov verejnej správy pomocou smart konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja je hlavnou aktivitou projektu neziskovej organizácie (f)ITcubator. Partnerom projektu s názvom Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja sa stala aj trenčianska samospráva.

 Ako o tom informovalo mesto Trenčín na svojej webovej stránke, cieľom je vytvorenie manuálu na tvorbu lepších verejných politík vo všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy Trenčína. „Realizácia projektu sa bude diať formou monitoringu a analýzy verejných politík, hodnotenia ich dôsledkov a návrhu riešení na ich zlepšenie tak, aby verejné služby boli kvalitnejšie a ľahšie dostupné,“ informuje o tom mestský web.

Projekt odštartoval koncom apríla úvodným stretnutím expertov projektu a zástupcov partnerov – mesta Trenčín a Slovak Smart City Cluster. Na projekte bude participovať 21 odborníkov z oblastí smart city, ktorí sa budú aktívne stretávať so zástupcami mesta, zamestnancami mestského úradu, ale i s verejnosťou s cieľom zvýšenia ich informovanosti a participácie na spravovaní vecí verejných v oblastiach, v ktorých je potrebné uplatňovať smart riešenia.

Čudné praktiky pri posielaní sudcov do dôchodku

Základným cieľom je vybudovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít mimovládnych neziskových organizácií vytvorením multisektorového partnerstva prostredníctvom informovania občanov o správe vecí verejných. Snahou všetkých zainteresovaných je posilniť participáciu občanov pri výkone efektívnejšej verejnej politiky, najmä v oblasti inovatívnych a smart riešení v meste a priľahlom regióne.

Nezisková organizácia (f)ITcubator získala na projekt nenávratný finančný príspevok cez operačný program Efektívna verejná správa.

Môže vás zaujímať

V Priepasnom položili vence k pamätníku Štefánika