Jednou vetou

Trenčín: Astronomická pozorovateľňa odhaľuje tajomstvá vesmíru už rok

Pohľad z Astronomickej pozorovateľne

foto: tsk.sk

Ubehol presne jeden rok od otvorenia Astronomickej pozorovateľne na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, ktorá okrem študentov slúži aj verejnosti.

Astronomická pozorovateľňa profesora Alojza Cvacha na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bola znovuotvorená začiatkom apríla 2017. Udialo sa tak vďaka spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pozorovateľňa má okrem iného za úlohu popularizovať prírodné, technické a humanitné vedy.

Astronomická hvezdáreň, foto: tsk.sk

Hvezdáreň ponúka pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky, diskusie s odborníkmi na témy z rôznych  oblastí vedy a techniky, cestovateľské prednášky či klubovú činnosť. Popri hvezdárni pôsobí aj astronomický krúžok. „Pracovníci astronomickej pozorovateľne sú zamestnancami Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pravidelne organizujú otváracie hodiny pre verejnosť, ale aj množstvo ďalších mimoriadnych podujatí. Účasť a ohlasy návštevníkov svedčia o skutočnosti, že všetky akcie majú vysokú úroveň. Na našej škole pracujú dva astronomické krúžky,“ povedal riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč. Podotkol tiež, že žiaci, ktorí krúžky počas celého roka navštevovali, dosahujú badateľné úspechy v astronomických súťažiach. „V olympiáde s názvom Čo vieš o hviezdach patrí naše gymnázium medzi najúspešnejšie nielen v regionálnom, ale aj celoslovenskom meradle,“ dodal riaditeľ školy.

Astronomická pozorovateľňa sa nachádza na streche budovy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, foto: tsk.sk | Foto: tsk.sk

Pozorovateľňa usporadúva rozličné aktivity ako napríklad Dni Maximiliána Hella, vedecko-popularizačnú konferenciu s účasťou širokej verejnosti, akciu s názvom Hvezdáreň na cestách, ktorá je určená pre obyvateľov Trenčianskeho kraja a mnoho ďalších. Pre organizované skupiny návštevníkov poskytuje Astronomická pozorovateľňa profesora Alojza Cvacha v Trenčíne možnosť exkurzií, ktoré môžu byť  vo večerných hodinách doplnené o nočné pozorovanie.

zdroj: TSK.SK

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru