Jednou vetou

Holíč podal žiadosť o NFP na zadržiavanie vody v takejto výške

Ilustračná foto

foto: TASR

Mesto Holíč podáva žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci projektu Obnova systému zadržiavania povrchovej vody pre účely zavlažovania zámockých záhrad v Holíči. Informovala vedúca oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mestského úradu Katarína Turečková.

Žiadosť o NFP podáva mesto v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý sa zameriava na vodozádržné opatrenia v intraviláne obcí. „V rámci projektu sa vybudujú zberné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody s cieľom jej využitia na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene. Nahradia sa nepriepustné povrchy za plnovegetačné zatrávňovacie tvárnice a za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie zrážkovej vody,“ uviedla pracovníčka mesta.

Celkové oprávnené výdavky budú predstavovať 600.000 eur, mesto sa na tejto sume bude podieľať piatimi percentami oprávnených výdavkov vo výške 30.000 eur. „Ide o tri aktivity projektu a na každú jednu je určený rozpočet približne 200.000 eur,“ spresnila Turečková.

Na Štrbskom Plese ráno napadli tri centimetre snehu

Žiadosť musí byť podaná do konca novembra a jej realizácia bude závislá od výsledkov. „Aktivity projektu budú prebiehať v areáli zámku, v priestoroch záhrad, čomu už napovedá názov. Postupne by sme však chceli vodozádržné opatrenia rozšíriť aj na ďalšie časti mesta. Cieľom projektu je zadržanie dažďovej vody, aby mohla byť opätovne využitá a nedochádzalo k jej nadmernému vyparovaniu,“ doplnila vedúca oddelenia regionálneho rozvoja.

Môže vás zaujímať

Riaditeľ mestskej organizácie chce skončiť, mestské zastupiteľstvo ho nemohlo odvolať