Jednou vetou

Mestský úrad v Šamoríne informuje dlžníkov o odpustení 2000 eur z úveru

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Mestský úrad v Šamoríne informuje obyvateľov o odpustení 2000 eur z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) v zmysle zákona. Žiadosť treba doručiť poštou na adresu ŠFRB spolu s prílohami.

Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, o odpustenie 2000 eur z úveru možno požiadať, ak sa dlžníkovi narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo v prípade, že si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Taktiež je to možné v prípade, ak písomne požiada fond o odpustenie časti úveru poskytnutého podľa zákona najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru alebo ak dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a do dňa podania žiadosti podľa zákona má splnené záväzky voči fondu.

Otázka európskeho dohovoru o lesoch je znova na stole ministrov

Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a do dňa podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Pokiaľ do dňa podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. Dlžníci sa v prípade nejasností môžu obrátiť na Mestský úrad v Dunajskej Strede osobne alebo telefonicky.

Môže vás zaujímať

NAKA zasahuje v Seredi pre drogovú trestnú činnosť