Jednou vetou

Pedagógovia z katedry filozofie FF TU výpovede nestiahnu

Trnavská univerzita

foto: TASR

Aj po stredajšom stretnutí s novovymenovaným rektorom Trnavskej univerzity (TU) René Bílikom zotrvávajú pedagógovia katedry filozofie na Filozofickej fakulte (FF) na svojich výpovediach. Tie podali v uplynulom týždni na znak nesúhlasu s pomermi na pracovisku.

Rektor na stretnutí tlmočil, ako uviedol, niekoľko ponúk zo strany dekana FF Erika Hrnčiarika, ale pedagógovia sa rozhodli nezmeniť svoje stanovisko a svoje žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru nestiahnu.

Na stretnutie prišlo päť z ôsmich pedagógov vo výpovedi. „Hovorili sme aj o trvajúcich závažných dôvodoch, pre ktoré sme podali výpovede, a ktoré vedenie fakulty i jej akademický senát vo svojich stanoviskách popierajú,“ uviedol pre TASR za pedagógov Ladislav Tkáčik. Svoje výpovede označili ešte v uplynulom týždni za protest proti „postupom dekana FF, ako nesúhlas so zrušením programu Systematická filozofia, na ktorý sú naviazané aj habilitačné a vymenúvacie práva a programu Kognitívne štúdiá a vzhľadom na pretrvávajúce zasahovanie do kompetencií garantov a konanie nezlučiteľné s princípmi kolegiality a akademickými štandardmi“. „Musím ich rozhodnutie zobrať na vedomie, teraz ma už viac bude zaujímať to, ako si s tým poradí dekan fakulty. Najmä vo vzťahu k študentom,“ uviedol Bílik.

Sto percent financií určených na obnovu internátov využilo už viacero univerzít

Na fakulte budeme situáciu riešiť zákonnými formami,“ informoval dekan FF Erik Hrnčiarik. Počas leta chcú podľa jeho vyjadrenia pripraviť a uskutočniť výberové konania na obsadenie funkčných miest docentov a profesorov, aby mohli ponúkať i naďalej štúdium na dotknutých odboroch. Vo štvrtok (27. 6.) sa má dekan stretnúť so študentmi,

Dekan zdôraznil, že FF nechcela katedru filozofie zrušiť. „Je ale pomerne malý záujem študentov, tak sme chceli pristúpiť k redukcii, alebo spojeniu príbuzných odborov, ktoré aj v budúcej akreditácii budú vystupovať pod jedným názvom filozofia, nie ako doteraz,“ povedal Hrnčiarik. V súčasnosti je na šiestich študijných odboroch 27 študentov, z toho 15 externých a novoprijatých študentov je 14. Počet tých, ktorí reálne nastúpia, zatiaľ nevedia.

Môže vás zaujímať

NAKA zasahuje v Seredi pre drogovú trestnú činnosť