TTSK sa podieľa na projekte s názvom Fond malých projektov

Ilustračné foto

foto: TASR

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh (EZÚS RDV) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a Széchenyi Programiroda Nonprofit realizuje projekt s názvom Fond malých projektov, ktorého detaily sa preberali vo štvrtok (20.9.) v Dunajskej Strede na prezentácii projektu Interreg SK-HU. Týka sa západného pohraničného regiónu Slovenska a Maďarska v období rokov 2018 – 2022.

Fond podporuje činnosti, ktoré pomáhajú rozvoju cezhraničnej spolupráce. „Prvá pilotná výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty bola vyhlásená od 3. septembra do 2. novembra 2018. V rámci nej môžu žiadatelia zo siedmich regiónov žiadať finančnú podporu Európskej únie v rozmedzí od 20.000 do 50.000 eur z celkovej finančnej alokácie 5,3 milióna eur,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Dodal, že miera podpory z ERDF je 85 percent a z vlastného spolufinancovania je 15 percent.

Do kategórie oprávnených žiadateľov spadajú predovšetkým samosprávy, cirkvi, subjekty verejného sektora, školy či vysokoškolské inštitúcie. Cieľom fondu je posilnenie cezhraničnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych či regionálnych projektov.

Prioritou pre SR z pohľadu OZ KOVO je približovanie miezd k západnej Európe

Fond malých projektov predstavuje nástroj zameraný na podporu realizácie projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. Podľa Viskupiča ide napríklad o organizovanie spoločných konferencií, workshopov, výmenu skúseností, realizáciu aktivít zameraných na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, organizovanie spoločných športových podujatí, vybudovanie športových ihrísk, realizáciu aktivít zameraných na posilnenie spolupráce medzi školami, cirkvami či samosprávami.

Na území Slovenska sa projekt týka Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho kraja a na území Maďarska hlavného mesta Budapešť, žúp Pešť, Komárňansko-ostrihomskej župy a Rábsko-mošonsko-šopronskej župy v období rokov 2018 – 2022.

Môže vás zaujímať

Pád do studne v Senici neprežili dvaja ľudia