Trnka rokoval s vedením ÚVO o reforme verejného obstarávania

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka

Foto: TASR

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má priniesť efektívnejšie využitie verejných zdrojov, bola témou piatkového stretnutia predstaviteľov Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom.

 „Tých reformných krokov je niekoľko, ktoré idú ten systém zmeniť. Chceme ho zjednodušiť, sprofesionalizovať, stransparentniť a efektívnejšie postihovať nekalé praktiky, či už z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti, alebo nekalého súťažného konania,“ uviedol pre novinárov po stretnutí v Košiciach predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

So zjednodušením systému verejného obstarávania a účelným nakladaním s verejnými financiami súhlasil aj predseda KSK. Informoval pritom o nedávno prijatých krokoch na Úrade KSK, ako je zverejňovanie plánu verejných obstarávaní na rok 2018 či obstarávanie protikorupčného auditu.

„Chceli sme, aby proces verejného obstarávania bol transparentný. Rovnako vítam pripravovanú novelu zákona. Proces verejných obstarávaní bude nielen prehľadnejší, no predovšetkým sa nebude plytvať verejnými prostriedkami. Aj preto robíme konkrétne kroky, čo sa týka zverejňovania a auditov,“ uviedol Trnka. Zástupcov ÚVO oboznámil o praktických aspektoch, s ktorými sa stretáva KSK v procese verejného obstarávania, so zámerom užšej spolupráce s ÚVO.

Komunikácia medzi obstarávateľom a účastníkmi bude elektronická

Opatrenia ÚVO majú zefektívniť proces verejných obstarávaní tak, aby rozhodujúca nebola len cena. Verejný obstarávateľ by mal v tendroch posudzovať také kritériá, z ktorých vzíde najvýhodnejšia ponuka. Hlavným meradlom by už nemala byť najnižšia cena, ale efektívne využitie verejných zdrojov a kvalita.

„Od októbra bude povinné elektronické verejné obstarávanie, komunikácia medzi obstarávateľom a účastníkmi verejného obstarávania bude elektronická. V praxi to bude znamenať vyššiu transparentnosť procesu. V konečnom dôsledku aj samotní občania si budú môcť pozrieť priebeh procesu verejného obstarávania,“ skonštatoval Hlivák.

V komunikácii s novinármi v piatok vystupovala ako nová hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová, ktorá v minulosti pôsobila ako redaktorka denníka KOŠICE:DNES. Za predchádzajúceho predsedu KSK Zdenka Trebuľu túto funkciu zastávala Zuzana Bobriková, v súčasnosti vedúca referátu pre vzťahy s verejnosťou a médiami Úradu KSK.

Môže vás zaujímať

Všetci zadržaní v rámci akcie Hyena sú na slobode