Jednou vetou

TS: Cestu na výjazdové semináre Zelenej župy si našla vyše stovka environadšencov

Zelená župa

ilustračný obrázok: tns.sk

Zelená župa na kolesách vycestovala za obyvateľmi župy do všetkých okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nápad presunúť sériu odborných seminárov k environmentálnej východe a vzdelávaniu v TSK bližšie k jeho obyvateľom sa v praxi osvedčil.

Spoznať environmentálne ladený projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelená župa a jeho hlavné oblasti, získať informácie potrebné k správnemu vyplneniu žiadosti o finančný grant v rámci programu Zelené oči či inšpirovať sa prírodnými záhradami v kraji prišla viac ako stovka environadšencov. „Seriál seminárov sa uskutočnil v mesiacoch február a marec vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Osem seminárov bolo výjazdových a jeden sa uskutočnil na pôde župného úradu,“ uviedol Martin Macíček, projektový manažér projektu Zelená župa, ktorý bol zároveň jedným z prednášajúcich. Okrem zástupcov župy sa pod organizáciu výjazdových enviroseminárov podpísali aj predstavitelia Centra environmentálnych aktivít a Štátnej ochrany prírody.

Semináre plné environmentálnych informácií

Čo všetko spadá do projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelená župa, vďaka ktorému sa kraj už štvrtým rokom čoraz viac zelená? Semináre zodpovedali otázku jednotlivých oblastí projektu a jeho hlavných cieľov. Účelom rozbehnutia environmentálne ladeného projektu bola snaha župy prispieť k lepšej ochrane životného prostredia a prostredníctvom rôznych ekologických aktivít motivovať k rovnakému konaniu aj svojich obyvateľov. K oblastiam, ktoré župa zahrnula do projektu, patrí okrem envirovýchovy a výstavby cyklochodníkov a cyklotrás aj podpora elektromobility, znižovanie energetickej náročnosti budov či elektronizácia služieb.

Deväť prednášok v okresných mestách oboznámilo environmentálne zmýšľajúcich obyvateľov župy aj s grantovým programom TSK Zelené oči. Podľa projektovej manažérky grantu Dany Gavalierovej ľudí najviac zaujímala otázka, či môžu byť jeho žiadateľom aj školy a obce, príp. na aké projekty je možné požiadať o finančný príspevok.

Ďalšia oblasť odborných seminárov patrila prírodným záhradám, ktoré sa pomaly udomácňujú aj v Trenčianskom kraji. „Účastníkov seminárov najviac zaujímalo, či sa prírodnými môžu stať aj školské záhrady a či sa fenomén prírodných záhrad dá využiť aj vo vyučovacom procese,“ vysvetlila Dana Gavalierová. Na území TSK sa nachádzajú dve certifikované školské prírodné záhrady nachádzajúce sa priamo v areáloch škôl. Okrem Strednej odbornej školy v Pruskom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa ďalšia nachádza v priestoroch Spojenej školy internátnej v Trenčíne. „Po zisku certifikátu prírodnej záhrady pokračuje Stredná odborná škola v budovaní svojej prírodnej záhrady za účelom získania certifikátu druhého stupňa, t.j. ukážkovej prírodnej záhrady. V susednom Rakúsku, odkiaľ pochádza koncept prírodných záhrad, sa záhrady používajú aj ako obľúbená destinácia tzv. eko-turizmu,“ dodala projektová manažérka grantu Zelené oči. Župa sa koncept prírodných záhrad snaží šíriť v kraji nielen z dôvodu zlepšenia životného prostredia, ale aj kvôli podpore cestovného ruchu. TSK k tejto téme vydal dve brožúrky – Cesta ku záhradnej plakete a 100 tipov do prírodnej záhrady. Tie boli účastníkom seminárov k dispozícií. Okrem brožúr si poslucháči mohli domov vziať veľké množstvo didaktických materiálov k environmentálnej výchove.

Prítomní sa tiež oboznámili s projektom tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Poslucháči z radov pedagogických zborov si zase prišli vypočuť aktuálnu ponuku programov a projektov pre školy, ktoré im predstavili zástupcovia Centra environmentálnych aktivít či Štátnej ochrany prírody. Semináre sa dotkli aj témy vzdelávania pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.

TSK ako Zelená župa sa organizovaniu odborných seminárov s environmentálnou tematikou venuje už tretím rokom, k zaujímavým témam týkajúcim sa ochrany životného prostredia plánuje župa po skončení výjazdových enviroseminárov ďalšie prednášky na župnom úrade.

zdroj: tsk.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru