Jednou vetou

Turčianske Teplice využijú časť rezervného fondu na splácanie úverov

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Samospráva Turčianskych Teplíc využije v tomto roku časť svojho rezervného fondu na splácanie istín úverov. Rozhodli o tom tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (20. 6.).

Po schválení záverečného účtu za minulý rok má kúpeľné mesto k dispozícii vo svojom rezervnom fonde čiastku 551.555,48 eura. Na financovanie prípadných investičných akcií zostane v rezervnom fonde 250.673,48 eura, na výdavkové finančné operácie, teda splácanie istín úverov, presunie samospráva z fondu do rozpočtu sumu 235.393 eur. Zvyšnú sumu vo výške 65.489 eur využije mesto na financovanie kapitálových výdavkov v tomto roku.

Fond na podporu športu počíta v roku 2020 s rozpočtom 20 miliónov eur, tvrdí SNS

Turčianske Teplice ukončili hospodárenie v minulom roku s prebytkom. Celkové príjmy mesta vlani predstavovali 7.329.956,56 eur, celkové výdavky boli vo výške 6.710.286,56 eura. Po odpočítaní účelovo viazaných prostriedkov prebytok vo výške 550.882,09 eura samospráva použila na tvorbu rezervného fondu. Z minulého roka jej v ňom zostala suma vo výške 673,39 eura.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru