Jednou vetou

UPJŠ v Košiciach patrí v rankingu URAP medzi 500 najlepších univerzít Európy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

foto: TASR

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa v rámci hodnotenia rankingu URAP - University Ranking by Academic Performance 2017/2018 umiestnila medzi univerzitami na 434. mieste v Európe a 1047. mieste vo svete. V slovenskom porovnaní obstála na druhej pozícii. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa UPJŠ Linda Babušík Adamčíková.

Ranking URAP sumarizuje hodnotenie univerzít podľa šiestich kritérií, ktoré hodnotia vedecké aktivity univerzít. V rankingu 2017 – 2018 bolo posudzovaných 4000 univerzít, z ktorých 2500 najlepších sa následne bodovo hodnotilo.
„Výsledok UPJŠ v Košiciach považujem za potešujúci, keďže do prvej polovice rebríčka sa dostali len tri slovenské univerzity – Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ranking URAP hodnotí približne desať percent univerzít sveta, čím predstavuje jeden z najrozsiahlejších rankingových systémov hodnotenia kvality univerzít,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Zo Slovenska sa do samotného hodnotenia, teda medzi prvých 2500, dostalo deväť univerzít – Univerzita Komenského v Bratislave (vo svete 551.), UPJŠ v Košiciach (1047.), Slovenská technická univerzita v Bratislave (1154.), Technická univerzita v Košiciach (1779.), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (2142.), Technická univerzita vo Zvolene (2308.), Žilinská univerzita v Žiline (2319.), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (2331.) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2434.).

„V medziročnom porovnaní si UPJŠ v Košiciach polepšila o viac ako sto miest a v ani jednom hodnotenom ukazovateli nedosiahla horšie skóre ako pred rokom. Najvýraznejší prírastok bol zaznamenaný v indikátore počtu citácií,“ informovala Babušík Adamčíková.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru