Jednou vetou

ÚVO rozhodol o námietkach voči tendru na búranie nemocnice na Rázsochách

V Rázsochách už roky stojí rozostavaný objekt

foto: TASR

Uchádzač, ktorého ponuku na búranie skeletu nedostavanej Nemocnice Rázsochy v Bratislave vyhodnotilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ako najlepšiu, má svoju cenu vysvetliť. Rozhodol tak Úrad pre verejného obstarávanie (ÚVO), na ktorý sa s námietkami obrátil ďalší z účastníkov tendra.

„Predmetná námietka bola rozdelená do piatich samostatných bodov. ÚVO v štyroch bodoch zamietol námietku navrhovateľa v celom rozsahu a potvrdil správnosť postupu MZ SR. V jednom bode ÚVO rozhodol, že MZ SR musí ešte vyžiadať od uchádzača, ktorého ponuka bola vyhodnotená na prvom mieste, vysvetlenie neobvykle nízkej ponuky,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ministerstvo môže podľa jej slov pokračovať v predmetnom postupe až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ÚVO. Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa odvíja od lehôt doručenia účastníkom konania.

Pre nedostavanú Nemocnicu Rázsochy čelí štát žalobe za viac ako 19 miliónov eur

ÚVO rozhodol o námietkach 14. novembra. „Rozhodnutie obsahuje štyri výroky, pričom pri dvoch z týchto výrokov plynie desaťdňová lehota na podanie odvolania a tak úrad nebude obsah rozhodnutia konkretizovať,“ doplnila jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.

Námietky voči tendru za vyše 17,5 milióna eur bez DPH podala talianska spoločnosť Despe. Týkala sa najmä toho, či je pri dodržaní platných noriem a environmentálnych štandardov možné znovu použiť 100 percent materiálu zo zbúraného skeletu a základov. Spoločnosť to považuje za nereálne. Tvrdí, že práve toto kritérium rozhodlo, že zákazku by mala realizovať spoločnosť, ktorá ponúkla najvyššiu cenu.

Džúsy verzus sladené nápoje. Sú naozaj zdravšie?

Spoločnosť Despe sa uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za vyše 10,66 milióna eur, zrecyklovala by 71 percent pôvodného stavebného materiálu. O tender sa uchádzal aj slovenský tandem Strabag – Destroy s ponukou za vyše 10,08 milióna eur, zrecykloval by desať percent stavebného materiálu. Spoločnosť Metrostav, predložila ponuku za vyše 10,69 milióna eur a hovorila o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov.

Na mieste skeletu Rázsoch chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. S búraním sa malo začať na jeseň.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru