Jednou vetou

ÚVZ bude radiť ľuďom ohľadom kvality vody a kontrolovať vodu v studniach

Ilustračná foto

TASR

V rámci Svetového dňa vody v piatok 22. marca bude Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytovať odborné poradenstvo o zásobovaní, zdravotnej bezpečnosti a kvalite pitnej vody a bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní. Od stredy do piatku si záujemcovia môžu nechať skontrolovať hladiny dusičnanov a dusitanov v studniach.

„O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, preto je vhodné nechať si ju skontrolovať minimálne raz až dvakrát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody,“ uvádza hlavný hygienik SR Ján Mikas. Kvalita vody z verejných vodovodov je podľa neho neustále kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Bratislava: Hygienici záujemcom skontrolujú kvalitu vody zo studne

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov, teda studní, a ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre malé deti. Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, teda jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Kvalita vody sa posudzuje z fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického hľadiska.

Záujemcovia o orientačné vyšetrenie vzoriek vôd zo studní v ukazovateli dusičnany a dusitany musia priniesť minimálne 0,2 litra vody v čistej PET fľaši od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované. Pred odobratím vzorky treba vodu dostatočne odpustiť aspoň na dve až tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí. Fľašu treba dostatočne prepláchnuť odoberanou vodou, naplniť ju vzorkou a uzavrieť. Potom označiť štítkom s údajmi o tom, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a adresou, na ktorej sa nachádza. Záujemcovia by mali priniesť vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ.

Okrem toho budú úrady poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody. Podrobnejšie informácie možno nájsť na webových stránkach jednotlivých RÚVZ v SR.

Môže vás zaujímať

Opitý motorkár havaroval pri Košeci, nafúkal vyše jedného promile