Jednou vetou

V Bratislave od štvrtka spúšťajú mestské a pitné fontánky

foto: teraz.sk
Leto sa blíži a Bratislavčania sa aj tento rok môžu tešiť na osvieženie, ktoré im poskytnú takmer všetky mestské fontány a pitné fontánky. Hlavné mesto ich spúšťa zajtra ( 20.4 ), v prevádzke budú približne do konca septembra.

Odzimovanie bratislavských fontánok prebiehalo od marca, pričom v rámci ich prípravy na prevádzku bolo nutné vykonať revíziu elektrickej inštalácie, zabezpečiť nátery bazénov a urobiť všetky opravy nutné k začatiu prevádzky fontán. Okrem iného prečistiť odpadové potrubia, namontovať čerpadlá, prekontrolovať tesnosť a funkčnosť potrubí, armatúr a technológie.

Postupne budú spustené pitné fontánky, ktoré sa nachádzajú na Námestí SNP, Župnom námestí, Hlavnom námestí, na Hviezdoslavovom námestí (tam sú dve pitné fontánky), na Panskej ulici, Michalskej ulici, Zelenej ulici, Bielej ulici, v letnej čitárni u Červeného raka, na druhom nádvorí Primaciálneho paláca či pitná fontánka Putto s rybou na Bielej ulici. Dlhodobo nefunkčná je pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici, ktorý slúži ako okrasný prvok.

Mestská organizácia Generálny investor Bratislavy, ktorý sa stará o fontány a pitné fontánky, zabezpečuje postupne aj ich obnovu či opravu. Len počas minulého roka obnovila 9 fontán v rôznych mestských častiach, ktoré sú v plnej prevádzke. Podľa riaditeľa organizácie Vladimíra Gašperáka sa aj  tento rok budú obnovovať a opravovať mestské fontány, medzi nimi napríklad fontána Hríby na Karloveskej ulici, fontána Plastika s raketou na Kvačalovej ulici, fontána Marína na Šafarikovom námestí či fontány v parčíku pred Justičným palácom.

Generálny investor Bratislavy zabezpečuje údržbu a prevádzku celkovo 55 zariadení z toho 41 fontán, 11 pitných fontánok  a 3 studní. Ročná spotreba vody vo všetkých mestských fontánach je cca 15 000 m³. Okrem toho generálny investor Bratislavy zabezpečuje komplexnú starostlivosť a údržbu na 99 pomníkoch, pamätníkoch, pamätných tabuliach v Bratislave a údržbu zelene na Hradnom vrchu a pri Pomníku československej štátnosti na Vajanského nábreží. Starostlivosť o čistotu a údržba zelene sa vykonáva aj v bezprostrednej blízkosti pomníkov a fontán.

zdroj: bratislava.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru