Jednou vetou

V Bratislave pokračujú opravy ciest

Začiatok opráv ciest po zime na Dolnozemskej ceste 3. apríla 2018

foto: TASR

Hlavné mesto pokračuje v masívnych opravách ciest. Dnes sa začala ďalšia veľká oprava jednej z najvyťaženejších ciest – oprava Panónskej cesty. Opravovať sa budú oba jazdné pruhy v úseku od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú pri pekárni. Aktuálne ešte prebiehajú aj opravy Dolnozemskej a Bajkalskej ulici a oprava komunikácie Podháj. Mesto paralelne opravuje aj chodníky.

„Dnes sme začali opravovať radiálu na Panónskej ceste, ktorá je jednou z najdôležitejších a najzaťažovanejších dopravných komunikácií v Bratislave. Už v minulom roku sme opravili časť, teraz to dokončíme, aby táto vyťažená komunikácia bola opravená a vodiči ju mohli plnohodnotne využívať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Oprava Panónskej ulice by mala byť ukončená 27. mája 2018. Opravovať sa bude úsek od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú pri pekárni, pričom ide o viac 1,6 km. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.

V Bratislave tento rok opravia 100-kilometrov ciest

Aktuálne stále prebiehajú veľké opravy ciest, ktorými sa odštartovala tohtoročná séria opráv ciest. Ide o cesty:

• oprava Dolnozemskej ulice, ktorá sa začala opravovať 3.4.20118. Opravuje sa úsek od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu, všetky jazdné pruhy v oboch smeroch. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 13.5.2018 24:00 hod.
• oprava Bajkalskej ulice, ktorá sa realizuje od 6.4.2018. Oprava prebieha obojsmerne v úseku od Trnavskej cesty po Mlynské nivy. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 21.5.2018 o 04:00 hod.

• oprava komunikácie Podháj, ktorá sa začala opravovať 14.4.20148. Opravuje sa úsek od križovatky s Podlesnou ul. po odbočenie k zástavbe RD smer ul. Cesta na Klanec. Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 27.04.2018 o 04:00 hod.

Bratislava začína s opravou 100 km ciest, pracuje sa už na Dolnozemskej

V najbližšom čase sa budú opravovať komunikácie:

• Púchovská, v úseku od Kauflandu po Detviansku v smere do mesta
• Lamačská, v úseku od Tesco Lamač po vojenskú nemocnicu

Súčasťou opráv ciest je aj oprava chodníkov. Aktuálne sa opravujú chodníky na Ružinovskej (od Stropkovskej po Bajkalskú) a Košickej (od Gemerskej po Dúlovo námestie). V blízkej dobe plánujeme opravu chodníka na Hubeného (v celom úseku) a Popradskej.

O opravách ciest pravidelne informujeme vodičov a verejnosť prostredníctvom sociálnej siete Facebook na „Bratislava works“. V tých lokalitách kde je to možné, prebiehajú práce aj počas víkendov či v nočných hodinách. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny, aby sa tak čo najmenej zaťažovala doprava a mobilita v meste.

Celkovo v roku 2018 opravíme 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur a to 7 mil. z rozpočtu mesta a 9 mil. eur je vládna dotácia. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD.

zdroj: bratislava.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru