Jednou vetou

V Devíne oslávia 1150. výročie schválenia prekladu liturgie do staroslovienčiny

Devín

Foto: TASR

Pri príležitosti sviatku spolupatrónov Európy, svätých Cyrila a Metoda, ktorý pripadá na stredu 14. februára, si ich pripomenú veriaci počas svätej omše. Tá sa uskutoční v sobotu v Kostole svätého Kríža v bratislavskej mestskej časti Devín o 14.00 h.

Omša sa bude niesť v duchu 1150. výročia schválenia prekladu liturgie do staroslovienčiny. „Počas dňa si ľudia budú môcť uctiť relikvie duchovných učiteľov sv. Cyrila a sv. Klementa priamo v kostole,“ povedal Marián Šuran z občianskeho združenia Dedičstvo otcov.

Pri tejto príležitosti v sobotu otvoria v kultúrnom dome v Devíne aj výstavu, ktorá je venovaná prvej písomnej kultúre Slovákov.

V súvislosti s 1150. výročím pripravila Slovenská pošta v spolupráci s Vatikánom novú poštovú známku. Historická udalosť, pri ktorej pápež Hadrián II. v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore prijal z rúk sv. Cyrila a Metoda bohoslužobné knihy preložené do staroslovienčiny, požehnal ich a položil na oltár, sa datuje do prvých mesiacov roka 868.

Za prítomnosti pápeža vtedy z týchto kníh slúžil sv. Cyril bohoslužbu, pri ktorej v Ríme po prvý raz zazneli liturgické hymny v staroslovienskej reči.

Verejnosť si bude môcť túto udalosť pripomenúť aj prostredníctvom novej mince. Národná banka Slovenska vydala striebornú mincu v nominálnej hodnote desať eur.

Môže vás zaujímať

POLÍCIA: Mobilná aplikácia na pomoc občanom je na svete