Jednou vetou

V grantovom systéme Trnavského kraja bude 1 euro na každého obyvateľa

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič

Foto: TASR

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje vyčleniť 570.000 eur na podporu projektov v oblasti kultúry, športových aktivít a aktivít mládeže, projektov v sociálnej oblasti a v problematike podpory zdravia.

Rada TTSK odporučila zastupiteľstvu župy schváliť výrazné navýšenie finančných prostriedkov na grantové schémy, ktoré predložil župan Jozef Viskupič. Každá z troch pripravovaných grantových výziev by mala mať k dispozícií na podporu projektov 190.000 eur.

Zároveň sa zníži finančná spoluúčasť, ktorou je žiadateľ povinný spolufinancovať realizáciu projektu, z pôvodných 50 na 20 percent pre mestá a obce a 5 percent pre neziskové organizácie a ostatných žiadateľov. TTSK zároveň zvyšuje minimálnu čiastku, ktorou môže byť projekt podporený, na 500 eur a zároveň sa ruší horný limit podpory.

„Sľúbili sme, že navýšime finančné prostriedky na grantové projekty oproti predchádzajúcim rokom. V tomto prvom roku bude celkový nárast z 300.000 eur na 570.000 eur, čo približne kopíruje alokáciu 1 euro na obyvateľa. V ďalších rokoch máme ambíciu vyčleniť ešte výrazne viac peňazí na podporu projektov v kraji. Verím, že bude o grantové výzvy veľký záujem a podarí sa realizovať veľa dobrých projektov,“ uviedol na margo nového návrhu predseda TTSK Jozef Viskupič.

O návrhu bude rokovať zastupiteľstvo TTSK 14. februára a následne sa budú zverejnené výzvy, na základe ktorých sa budú môcť záujemcovia uchádzať o finančné prostriedky.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru