Jednou vetou

V horúčavách sa aj vo väzeniach snažia zabezpečiť vhodnejšie podmienky

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Aj v 17 slovenských väzeniach a vo väzenskej nemocnici v Trenčíne v čase aktuálnych horúčavách sa snažia odsúdeným a obvineným, ale aj príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zabezpečiť vhodnejšie podmienky a zároveň aj tým väzňom, ktorí pracujú mimo ústavov.

Aktuálne sa vo výkone väzby nachádza 1528 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 9069 odsúdených. Na strane druhej na začiatku tohto mesiaca ZVJS evidoval 4676 svojich príslušníkov a 702 zamestnancov.

Utorok bol na väčšine územia tropickým dňom, v stredu bude ešte teplejšie

„Odsúdeným a obvineným zaradeným do práce počas mimoriadne teplých dní riaditeľ ústavu zabezpečí na pracoviskách ochranné a preventívne opatrenia – používanie vhodného oblečenia a pokrývok hlavy, žalúzie a tienenie okien, zmenu pracovného času na pracoviskách, kde je to možné, zvýšený dôraz sa kladie na pitný režim a podobne,“ priblížila riaditeľka odboru podpory centrálneho riadenia a komunikácie ZVJS Katarína Nováková.

Ako dodala, obvineným a odsúdeným, ktorí sú umiestnení v ubytovacích zariadeniach počas mimoriadne teplých dní, z dôvodu ochrany zdravia riaditeľ ústavu zabezpečí najmä pitný režim, prevzdušnenie ciel, ochladzovanie organizmu a obmedzenie pobytu na priamom slnku počas vychádzky od 11.00 do 15.00 h a umožňuje sa aj sprchovanie nad rámec zákona.

ZVJS zároveň zabezpečuje aj dostatočný pitný režim, napríklad pri eskortách obvinených a odsúdených formou balených nápojov. V prípade potreby je zabezpečená pitná voda priamo v dopravných prostriedkoch pri dlhých eskortách, akou je napríklad eskorta celoštátneho zvozu.

S požiarom pilín v Domaniži bojovalo 20 profesionálnych a dobrovoľných hasičov

ZVJS vzhľadom na potenciálne nepriaznivé účinky vysokých teplôt na zdravie príslušníkov, zamestnancov zboru a taktiež na obvinených a odsúdených má spracovaný interný predpis.

„Vzhľadom na to, že príslušníci zboru nemajú možnosť kedykoľvek opustiť svoje pracovisko, je povinnosťou nadriadených vytvoriť im v rámci možností čo najpriaznivejšie podmienky pre ich prácu. Nadriadený služobného úradu na vnútorných pracoviskách zabezpečí a vypracuje návrh na zmenu pracovného času podľa osobitných predpisov tak, aby bol dodržaný stanovený dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce,“ povedala Nováková.

Ako objasnila, v takomto prípade je dovolená úprava pracovného času. „Vzhľadom na dlhodobé a neodvratné zvyšovanie teploty zapríčinené globálnym otepľovaním zabezpečil zbor príslušníkom aj nové výstrojné súčiastky zodpovedajúce klimatickým podmienkam na Slovensku. Pri extrémne vysokých teplotách je prípustné nosenie vhodného variantu služobnej rovnošaty príslušníkom zboru, zamestnancom je dovolená zmena nosenia vhodného občianskeho odevu,“ dodala.

V Bratislave majú vzniknúť nízkoemisné zóny, určovať by ich mali mestské časti

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru