V Karlovej Vsi schválili takmer miliónovú investíciu do škôl a škôlok

Branislav Záhradník, vicestarosta Karlovej Vsi.

Foto: TASR

Oprava rozvodov, striech či sociálnych zariadení v školách a škôlkach, pokračovanie rekonštrukcie Karloveského centra kultúry (KCK) i výsadba novej zelene sú plány, ktoré v utorok podporili poslanci Karlovej Vsi. Na rokovaní zastupiteľstva schválili zmeny v tohtoročnom rozpočte, ktorými súhlasili s investovaním približne milión eur z mimorozpočtových peňažných fondov.

Mestská časť má okrem rezervného päť takýchto peňažných fondov, ktoré slúžia na zveľadenie vybraných oblastí – fond opráv a obnovy školských zariadení, fond tepelného hospodárstva, fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení, fond rozvoja bývania a fond zelene a ochrany prírody. Prostriedky do týchto fondov plynú z prebytkov v hospodárení.

Najviac schválených investícií, 948 000 eur, použije mestská časť z fondu opráv a obnovy školských zariadení. Najväčšou investíciou vo výške 600 000 eur bude rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova. Na tejto ZŠ pôjdu investície aj do obnovy sociálnych zariadení a štúdia pohybovej výchovy.

V Spojenej škole Tilgnerova sa prostriedky použijú na opravu strechy a podlahy v prístavbe i obnovu elektrických rozvodov. V prípade materských škôl sú investície určené na rekonštrukcie sociálnych zariadení i revitalizácie areálov.

Rekonštrukcia centra kultúry

Ďalšou etapou bude pokračovať rekonštrukcia Karloveského centra kultúry (KCK), na ktorú je schválených 13.000 eur, za 3500 eur z fondu zelene a ochrany prírody sa má realizovať ďalšia výsadba v mestskej časti.

Z fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení bude samospráva čerpať 36.000 eur, budú použité najmä na modernizáciu osvetlenia telocvične, šatní i chodieb v ZŠ Karloveská i revitalizáciu tamojšieho areálu, taktiež i na vybudovanie skejtparku v areáli ZŠ Majerníkova.

„Určite by sme potrebovali investovať do niektorých objektov podstatne viac, mestská časť však nemá tak veľký rozpočet, aby sme mohli vyriešiť všetky problémy hneď a zaraz, snažíme sa to robiť postupne a systematicky tak, aby sme tie najakútnejšie problémy vyriešili,“ uviedol v súvislosti so schválenými investíciami vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Vyčerpajú sa prostriedky z fondov

V prípade väčšiny peňažných mimorozpočtových fondov sa vyčerpajú takmer všetky doteraz naakumulované prostriedky. Poslanec Robert Krampl (SaS) sa v tejto súvislosti opýtal, či je to znamenie, že mestská časť chce tieto fondy zrušiť. Záhradník uistil, že k žiadnemu rušeniu nedôjde, upozornil však na účel fondov.

„Majú slúžiť práve na to, aby sa z nich investovali prostriedky, nie sú vytvorené, aby sa nich iba deponovali peniaze,“ poznamenal. V prospech fondov majú byť prerozdelené ďalšie financie z prebytku hospodárenia, ktorý Karlova Ves dosiahla za rok 2017.

Môže vás zaujímať

Vallo: Nasadili sme veľké tempo a rozbehli množstvo veľkých projektov