Jednou vetou

V Košiciach a okolí vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Ilustračné foto

Foto: TASR

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach opäť vyhlásilo zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie. Platiť bude od stredy 1. augusta od 6.00 h až do odvolania.

Počas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia, ako aj spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Takto riešia horúčavy v Košiciach

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase podľa vypracovaného časového harmonogramu.

V tomto roku ide už o druhé vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a na lesných pozemkoch v uvedených územných obvodoch. Po prvý raz ho OR HaZZ vyhlásilo 15. júna a odvolalo 26. júna.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru