V Košiciach, Medzeve a Moldave nad Bodvou nariadili deratizáciu

Ilustračné foto

TASR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach nariadil opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov na území miest Košice, Medzev a Moldava nad Bodvou. Termín jesennej celoplošnej deratizácie určil do 30. novembra. Súvisí to s priebežnými informáciami o výskyte hlodavcov, najmä potkanov vo viacerých častiach uvedených miest. RÚVZ o tom informuje na svojej webovej stránke.


Podľa hygienikov je jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov práve pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne. „Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených,“ píše sa v odôvodnení rozhodnutia.

Košice zatiaľ nemôžu prevziať parkovanie pod svoju správu, nariadil to súd

Nariadenie sa týka uvedených miest a ich mestských častí v objektoch vo svojej správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách. Potvrdenie o vykonaní deratizácie musia zaslať správnemu orgánu do 31. decembra.
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Deratizáciu majú zabezpečiť aj fyzické osoby, a to v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Zrealizovať ju môžu prostredníctvom oprávnených subjektov alebo svojpomocne. Pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na deratizáciu použitý, je podľa hygienikov potrebné uchovať po dobu troch mesiacov pre účely prípadnej kontroly.

Môže vás zaujímať

Pri rozsiahlom požiari lesa v Kravanoch zasahujú desiatky hasičov