Jednou vetou

V lesoch v okolí Bratislavy vysadili lesníci za päť rokov vyše 1,24 mil. sadeníc

Mladý jedinec duba

foto: Lesy SR

V lesoch v okolí Bratislavy bolo za posledných päť rokov vysadených viac ako 1,24 milióna sadeníc. V tomto roku je naplánovaná výsadba ďalších vyše 192.000 kusov.

Vysádza sa najmä v jarných mesiacov, teda počas marca a apríla, časť plôch by malo byť zalesnených na jeseň, hlavne v októbri alebo novembri. „Dominantné zastúpenie na obnovovaných plochách budú mať dreviny buk a dub,“ priblížil Ivan Danček, riaditeľ Odštepného závodu Smolenice, štátneho podniku Lesy SR.

Výsadba sa realizuje dodávateľským spôsobom, ale i formou sponzorských brigád. Lesná správa Bratislava spolupracuje už od roku 2011 s viacerými firmami a občianskymi združeniami, ktorí pomohli a finančne prispeli na zalesnenie viac ako 51.000 nových stromčekov v okolí hlavného mesta. „Každoročne nás oslovujú noví záujemcovia, ktorí chcú prispieť výsadbou čo len niekoľkých stromčekov na zachovanie stálosti lesov vo svojom okolí. Sme radi, keď ľudia prejavia záujem a zistia, aká je práca v lese náročná,“ doplnil vedúci Lesnej správy Bratislava Martin Knurovský.

Počas apríla čakajú bratislavských lesníkov viaceré brigády, ktoré sú zároveň spojené s výkladom práce lesníkov. Už niekoľko rokov sa týchto akcií spolu s brigádnikmi zúčastňujú napríklad aj slabozraké deti a deti z detských domovov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru