Jednou vetou

V Sládkovičove prebieha verejné obstarávanie na zriadenie odborných učební

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Na základe rozhodnutia o schválení projektu „Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove" prebieha v súčasnosti verejné obstarávanie (VO).

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81.988,91 eura, z čoho spolufinancovanie od štátu je vo výške 77.889,46 eura a rozdiel financuje mesto.

Trnava: Počas Adventu v múzeu bude sprístupnený aj inak neprístupný kostol

Ako uvádza jeho samospráva na svojej webovej stránke, cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania takýchto učební, pričom ide o obstaranie biologickej/chemickej učebne, IKT učebne (informačno-komunikačných technológií) a polytechnickej učebne. Projekt svojimi aktivitami prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Učebne budú podľa mesta vybavené novým nábytkom a modernými učebnými pomôckami. Projekt realizujú v budove Spojenej školy na Školskej ulici v Sládkovičove, ktorá disponuje priestorovými kapacitami určenými pre potreby odborných učební. V rámci projektu nebudú realizované žiadne stavebné úpravy. Cieľovou skupinou sú žiaci, avšak môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru