V SĽUK-u dnes odborníci hovorili na tému tradičnej ľudovej kultúry v rámci FOLK EXPO SLOVAKIA 2017

foto: hlavne.sk, zdroj: hlavne.sk

V dnešný slnečný piatkový deň si nadšenci tradičnej ľudovej kultúry prišli na svoje. V budove divadla Slovenského ľudového umeleckého súboru (SĽUK) sa totiž práve dnes v rámci FOLK EXPO SLOVAKIA 2017 otvorilo sympózium „Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti“ pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Program je rovnako pripravený aj na sobotu.

V úvodnom príhovore sympózia vystúpil minister kultúry Marek Maďarič, kde vyzdvihol dôležitosť spomínanej koncepcie v procese uchovávania a celkovej prezentácie tradičnej ľudovej kultúry. Potom prišli na rad prednášky expertov na danú problematiku, v ktorých mali možnosť návštevníci spoznať rôzne pohľady na tradičnú ľudovú kultúru, šíreniu jej hodnôt, ale aj moderný, inovatívny pohľad na jej prítomnosť v nových mediách.

Považujeme ju za dôležitý prostriedok, za dôležitý kontaktný priestor s archaickejšími podobami tradičnej ľudovej kultúry. Aj to je dôvod nato, aby sa aj živá kultúra týmto spôsobom udržiavala. Stále je totiž menej a menej ľudí, ktorí majú kontakty práve s tými archaickejšími podobami ľudovej kultúry v dedinách a v regiónoch,“ uviedol Vladimír Potančok z Ústavu etnológie k otázke dôležitosti prezentovanej témy.

Tradičná ľudová kultúra

Už v rámci prednášok bolo spomenuté, že v tomto odbore sa s tradičnou ľudovou kultúrou prekrýva pojem „kultúrne dedičstvo“. Pýtali sme sa preto, aký je vlastne medzi danými pojmami rozdiel.

Hodnotu tradičného kultúrneho javu určuje alebo chápe jednotlivec, rodina, menšie či väčšie spoločenstvo  a podľa toho mu venuje patričnú úctu a starostlivosť. S kultúrnym dedičstvom je to inak. Je to politická kategória zavedená štátom, ktorý určuje, čo zdedené z minulosti je hodnotné a zasluhuje si potrebnú ochranu,“ odpovedal Potančok.

Dnešný program bol teda zameraný viac teoreticky a o 19:00 hodine bude ukončený hudobno-tanečným a multimediálnym programom SĽUK-u s názvom „GENEZIS-Príbeh o stvorení sveta a prvých ľudoch“.

Zajtrajší program?

Veľa vecí a tém, o ktorých sa dnes v rámci prednášok hovorilo budú mať možnosť návštevníci vidieť zajtra, na prezentáciách, obrazovkách, ale aj naživo. V rámci prezentačného priestoru bude možné sledovať prezentácie projektov, podujatí a ukážky tradičnej ľudovej kultúry ale aj súčasných umelcov. Scénické programy, fotografické výstavy, filmové projekcie, tanečné workshopy, koncerty, prezentácie nositeľov tradícií i dnešných umelcov, nato všetko sa návštevníci môžu tešiť.

Celý živý program bude venovaný najmä jednotlivým presahom dnešného programu, ale bude tam priestor aj na staršie filmy o tradičnej ľudovej kultúre, kde v časti Folk Expo Cinema premietneme niektoré dokumenty z roľníckej kultúry a podobne,“ dodal.

Môže vás zaujímať

Chorobnosť v BBSK klesla, podľa dlhodobých štatistík však asi bude rásť