V sobotu TSK uzatvorí druhé kolo v rámci grantového programu Zelené oči

Projekt Zelené oči chráni našu planétu

foto: tsk.sk

V rámci druhého hodnotiaceho kola budú po sobote 31. marca 2018 známi ďalší úspešní žiadatelia o finančný grant na realizáciu enviroprojektov v Trenčianskom kraji. Grantový program Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelené oči každoročne ponúka možnosť premeniť nápady s environmentálnou tematikou na skutočnosť. Už tretím rokom pomáhajú ekologicky orientované návrhy obyvateľov Trenčianskej župy zlepšovať životné prostredie v kraji a robiť ho zelenším.

Maximálna výška príspevku z rozpočtu župy pre fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby i obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie je 2-isíc eur.

Prvé hodnotiace kolo s plnou úspešnosťou projektov

V rámci prvého hodnotiaceho kola prišlo na župný úrad päť žiadostí v celkovej výške takmer 10-tisíc eur, úspešné v hodnotení boli všetky. Z oblasti podpory s názvom Priame aktivity pochádzali štyri projekty. Projekty Základnej školy v Partizánskom s názvom Zdravo a hravo, občianskeho združenia Pre prírodu s názvom Vŕbové arborétum s náučným chodníkom a Bánovského kultúrneho centra s názvom Enviro zóna pred knižnicou sa venovali výsadbám zelene. Štvrtý z tejto kategórie bol projekt Nie je nám to jedno! venujúci sa separácii odpadu na Strednej priemyselnej škole Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem prednášky na tému separácie odpadu a žiackej súťaže v návrhoch grafických pútačov vysvetľujúcich, čo do konkrétnej nádoby na separovaný odpad patrí a čo nie, počíta projekt s umiestnením zberných nádob na separovaný odpad a lisov na PET fľaše a plechovky od nápojov v priestoroch školy.

Projekt obce Bzince pod Javorinou s názvom Stromy – naša budúcnosť zastupuje osvetovú časť podpory. „Ide o workshop s miestnym sadárom k jarnej údržbe stromov, štepeniu a ozdravnému rezu. Workshop sa bude realizovať v komunitných záhradách Cetuna a Hrubá Strana, ktoré vznikli v minulom roku vďaka podpore z grantu Zelené oči,“ komentovala jednu z úspešných žiadostí projektová manažérka grantu TSK s názvom Zelené oči Dana Gavalierová s tým, že v rámci tohto projektu je naplánované aj vydanie troch publikácií, ktoré sa budú venovať téme ovocinárstva, rezu ovocných drevín a sadeniu dlhovekých stromov. Obec Bzince pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom) je vzorovou ukážkou toho, že žiť v súlade s prírodou sa naozaj dá.

Sobota 31. marca 2018 uzavrie druhé hodnotiace kolo v rámci grantového programu Zelené oči. Uzávierky ďalších hodnotiacich kôl sú naplánované na posledný májový a posledný augustový deň. Ak patríte k ekologicky zmýšľajúcim ľuďom so zaujímavým environápadom, nenechajte si ho pre seba. Vyplňte žiadosť a zlepšite životné prostredie seba i svojho okolia. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.tsk.sk v sekcii Regionálny rozvoj.

Hlasujte za ekologickejší Trenčín

Veľmi zaujímavým projektom v rámci prvého hodnotiaceho kola bol podľa projektovej manažérky grantu Zelené oči projekt vybudovania vŕbového arboréta s náučným chodníkom v krajskom meste. „Cieľom projektu je obnova zničenej zelene na nábreží Váhu, negatívne dotknutého výstavbou nového železničného mosta v Trenčíne. V priestore plánujú vybudovať vŕbové arborétum s náučným chodníkom – prvé svojho druhu v Trenčianskom kraji,“ uviedla Dana Gavalierová. Kraj v rámci neho prispeje na revitalizáciu územia po rekonštrukcii železnice v meste Trenčín.

Vybudovanie arboréta počíta s výsadbou tridsiatky stromov, kvetinovej lúky a vybudovaním 200 m dlhého bezbariérového chodníka z recyklovaných paliet. Pedagogický rozmer pre vzdelávanie detí zastúpia atraktívne oázy ako vŕbový tunel, štrková záhrada pre výučbu umenia, lezecká veža so šmýkačkou, úkryty pre zvieratá, hmyzí hotel a vtáčie kŕmidlá. TSK ako Zelená župa podporou projektu pomôže zlepšiť životné prostredie Trenčanov.

Realizovať taký veľký projekt nie je lacnou záležitosťou, preto sa občianske združenie Pre prírodu z Trenčína uchádza aj o iné finančné zdroje. Predstavitelia OZ prihlásili projekt do súťaže Krajšie Slovensko, v ktorej je jediným reprezentantom Trenčianskeho kraja. Aby na jeho uskutočnenie získali ďalšiu finančnú podporu vo výške 1 500 eur, musia dosiahnuť najvyšší počet hlasov spomedzi štyroch projektov na západnom Slovensku. Hlasovanie trvá do konca apríla, každý z nás môže projektu č. 3 odovzdať svoj hlas iba raz.

TSK SK

Môže vás zaujímať

Všetci zadržaní v rámci akcie Hyena sú na slobode