Viskupič: Rozpočet TTSK na rok 2019 je ambiciózny, realistický a vyrovnaný

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič

Foto: TASR

Trnavský samosprávny kraj bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, celkové výdavky i príjmy sú navrhnuté vo výške 174,878 milióna eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované na rok 2019 vo výške 145,420 milióna eur a bežné výdavky vo výške 130,223 milióna eur. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 15,196 milióna eur a prebytok finančných operácií vo výške 3,419 milióna eur vyrovnajú schodkový kapitálový rozpočet vo výške 18,615 milióna eur. Použitie prostriedkov v roku 2019 schválili poslanci na svojom stredajšom zasadnutí v Trnave.

Predseda TTSK Jozef Viskupič označil rozpočet ako ambiciózny, realistický a vyrovnaný. Informoval, že daňové príjmy sa predpokladajú vo výške 94,421 milióna eur. Najvyššie sumy na budúci rok poputujú do školstva (92,421 milióna eur), do služieb v doprave a na údržbu komunikácií – po 15 miliónov, a na sociálne služby 25,768 milióna eur. Na chod svojho úradu TTSK minie vyše 14 miliónov eur.

V Trnavskom kraji nastala zmena, v roku 2017 umrelo viac žien ako mužov

„Budúcoročný rozpočet charakterizuje najmä skvalitnenie vyučovacieho procesu odbornej prípravy stredoškolákov formou duálneho vzdelávania, zvýšenie štandardu sociálnych služieb a rozširovanie kapacít v niektorých zariadeniach spolu s prípravou výstavby nového zariadenia sociálnych služieb v Piešťanoch,“ uviedol Viskupič. Pridal rozšírenie podmienok pre cestovný ruch, vrátane kvalitnejšej propagácie novými nástrojmi a spolupráce s organizáciami cestovného ruchu v TTSK.

„Zameriame sa na skvalitnenie infraštruktúry turizmu, neopomíname potrebu budovania cyklotrás, vážnou investíciou bude investícia do Vážskej cyklomagistrály. Počíta sa s ďalšou obnovou ciest 2. a 3. triedy, ktoré má TTSK v správe. Ohlasujeme historickú a radikálnu obnovu vozového parku Správy a údržby ciest TTSK formou finančného lízingu na päť rokov, v roku 2019 sa počíta so sumou 1 milión eur,“ dodal predseda TTSK. Zároveň oznámil zníženie nákladov na posypovú soľ pre správu ciest, vysúťažená je dodávka na nasledujúce tri roky a na budúci rok pôjde na tento účel 1 milión eur.

Rezort školstva nie je zamestnávateľom učiteľov, nemôže im priamo vyplácať odmeny

V kapitole medzinárodných vzťahov Viskupič ohlásil zriadenie zastúpenia TTSK na pôde v Bruseli. Počíta sa so sumou 100.000 eur. „Verím, že sa nám to podarí, chystajú sa nové zásadné materiály pre programovacie obdobie 2020-2027 a TTSK potrebuje, aby sme mali človeka priamo pri zdroji. Bratislavský kraj má napríklad dvoch,“ povedal Viskupič.

Na opravu striech škôl a sociálnych zariadení pôjde o 5 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom roku, počíta sa so sumou 250.000 eur pre nultý ročník participatívneho rozpočtu TTSK. „Šetrili sme tam, kde sa šetriť má, nie na ľuďoch a projektoch, ktoré dávajú zmysel,“ konštatoval Viskupič.

Môže vás zaujímať

Piešťany zaviedli poplatok za rozvoj a zvýšilo niektoré dane