Jednou vetou

Vo Valaskej Belej sa rozhodli zachovať ľudovú tvorbu

Múzeum tkáčstva vo Valaskej Belej

foto: TASR

Ruky šikovných remeselníkov z Valaskej Belej v okrese Prievidza vytvárali v minulosti to najjemnejšie umelecké dielo – výšivku, ktorú požívali pri zdobení krojov. Už takmer pozabudnutú tradíciu sa v obci podarilo uchovať vďaka novému múzeu zameranému na ukážky výroby plátna, tkáčstva a výšivky.

Za zriadením expozície belianskych krojov, ktoré patria k najstarším na Slovensku, stojí občianske združenie Hipo Mačov. Prvých návštevníkov múzeum privíta 3. apríla.

„Podnetom pre zriadenie múzea bola najmä snaha zachovať dedičstvo našich otcov a ukázať kúsok nefalšovaného vidieka. Ruky ťažko pracujúcich remeselníkov dokázali svojím tkáčskym umením pohladiť nejednu dušu. Tu sa potvrdzuje, že tajomstvo šťastia je radosť z diela vlastných rúk,“ povedal Anton Blaho z Hipoterapeutického združenia Hipo Mačov. „Naše občianske združenie zriadilo približne pred ôsmimi rokmi chránenú dielňu tu vo Valaskej Belej. Ľudová výšivka z Valaskej Belej patrí k jedným z najstarších a z toho dôvodu sme chceli toto zachovať,dodal Blaho.

Nové Múzeum plátna, tkáčstva a výšivky otvorili 28. marca 2018 vo Valaskej Belej, foto: TASR

Múzeum vzniklo v priestoroch miestneho kultúrneho domu, má tri miestnosti so stálou expozíciou ľudovej tvorby. „Čím je človek starší, tým sa viac vracia k veciam, ktoré za mladi prežil. Mali sme doma krosná a mama mi ako dieťaťu dovolila trochu si na nich zabúchať. Mojím snom je zachovávať kultúrne dedičstvo. Máme Mačovské gazdovské dvory, robíme rôzne podujatia a vidíme, že na týchto podujatiach sa zúčastňuje veľa ľudí. Najmä to teda robíme pre ľudí,“ priblížil Blaho.

„Oceňujem iniciatívu založiť v Trenčianskom kraji Múzeum plátna, tkáčstva a výšivky. Výšivka je okrem iného aj súčasťou krojov, ktoré neodmysliteľne patria k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Tento rok je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a preto myslím, že na otvorenie tohto múzea je to ideálny čas,“ uviedla Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. S Hipoterapeutickým združením Hipo Mačov župa spolupracuje už dlhodobejšie. Z dotačného systému napríklad vlani podporila 6. ročník Zrazu veteránov, traktorov a inej techniky, taktiež pod taktovkou Hipo Mačov.

Nové múzeum vo Valaskej Belej bude prístupné verejnosti od 3. apríla počas pracovných dní, vždy od 7.30 – 11.30 h.

Môže vás zaujímať

Spustenie Dúbravsko-Karloveskej radiály je otázkou najbližších týždňov