Vo zvolenskej nemocnici vytvorili systém ochrany pred nozokomiálnymi nákazami

Ilustračné foto

Foto: TASR

V Nemocnici Zvolen vytvorili systém ochrany pred nozokomiálnymi nákazami, ktoré sú celosvetovo vážnym zdravotným aj ekonomickým problémom nemocníc a nemocničných zariadení.

„V otázkach bezpečnosti nemocničného prostredia z hľadiska hygieny a dezinfekcie vzájomne spolupracujú všetky zdravotnícke zariadenia skupiny Agel. Na základe skúseností spoločne hľadajú účinné štandardné postupy na prevenciu a boj s infekciami,“ uviedla Jana Krokošová, vedúca Oddelenia klinickej mikrobiológie Nemocnice Zvolen, ktoré dodržiavanie hygienických opatrení koordinuje.

Systém urgentného hlásenia podľa jej slov zabezpečuje nemocniciam možnosť prijatia protiepidemických opatrení ihneď pri preukázaní výskytu nebezpečného patogénu. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať možné nozokomiálne prenosy a zaistiť bezpečnú hospitalizáciu pacienta.

Čierny kašeľ trápi napriek povinnému očkovaniu stále viac Slovákov

„Nemocnica Zvolen sa venuje rozsiahlemu projektu zavedenia hygienicko-epidemiologického režimu. Jeho súčasťou je vybavenie oddelení účinnou dezinfekciou, bezdotykovými dávkovačmi a zásobníkmi dezinfekčných roztokov a mydla a jednorazovými prostriedkami osobnej hygieny,“ priblížila.

Ako uviedol riaditeľ Ján Belanský, v nemocnici dôsledne zabezpečujú dodržiavanie pravidiel predchádzania nemocničných nákaz. „Na základe výsledkov pravidelných kontrol aktívne prijímame a vykonávame opatrenia, od aktualizácie harmonogramu dezinfekcie oddelení účinnými prostriedkami, po organizovanie seminárov a vzdelávacích aktivít pre zdravotníckych pracovníkov, s cieľom upozorniť ich na nevyhnutnosť dodržiavania nastavených hygienických opatrení,“ podotkol.

Farmári z juhu a západu ďalej žiadajú vládu o pomoc pre vlaňajšie sucho

Nemocnica Zvolen je v oblasti hygieny aktívna aj osvetou verejnosti. Už od roku 2009 sa zapája do kampane WHO s názvom Umývaj si ruky – zachrániš život. Propagovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk sa stalo motiváciou edukatívneho projektu Minko Špinko.

Môže vás zaujímať

Horskí záchranári pomáhali na Martinských holiach 47-ročnej turistke