Jednou vetou

Voda zo Svoradovho prameňa a z prameňa na Pivoňkovej nie je pitná

Ilustračná foto

foto: TASR

Z prameňov nachádzajúcich sa na území mesta Nitra vyhovuje požiadavkám na kvalitu pitnej vody len voda z prameňa Šindolka. Potvrdili to laboratórne vyšetrenia vzoriek vody, ktoré odobrali zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou v apríli tohto roka.

Problémy nekončia. Dekan FTVŠ a kanoisti nenašli spoločnú reč

„Odobraté boli vzorky vôd zo Svoradovho prameňa, z prameňa Šindolka a prameňa na Pivoňkovej ulici. Vzorka vody z Puškinovho prameňa nebola odobratá z dôvodu nulovej výdatnosti,“ informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

Laboratórnymi vyšetreniami bolo zistené, že vzorky vody odobraté 9. apríla zo Svoradovho prameňa a z prameňa na Pivoňkovej ulici v stanovených ukazovateľoch nevyhovujú požiadavkám vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Vzorka vody odobratá z prameňa na Pivoňkovej ulici nevyhovuje pre prekročenie limitu v mikrobiologických ukazovateľoch koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 stupňoch Celzia.

Ovocinári vo Veselom pri Piešťanoch zachraňovali úrodu pred mrazmi aj vrtuľníkom

Pre prekročenie limitu v mikrobiologickom ukazovateli koliformné baktérie nevyhovuje ani vzorka vody odobratá zo Svoradovho prameňa. Vzorka vody odobratá z prameňa Šindolka požiadavkám vyhlášky vyhovuje.

Môže vás zaujímať

Rumun sa pokúsil dať do obehu falošné 50-eurové bankovky