Vtáctvo v okolí Topoľčian majú chrániť nové ekozábrany

Ilustračné foto

pixabay.com

Neďaleko Topoľčian pribudli na 21 stĺpoch elektrického vedenia špeciálne ochranné prvky. Ekozábrany neumožnia vtákom na konzolu dosadnúť, čím sa eliminuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Energetici chcú týmto spôsobom predísť úhynom vzácneho orla kráľovského a ďalších druhov dravcov.

„Neďaleko Topoľčian došlo koncom minulého roka k zásahu prúdom a úhynu mladého orla kráľovského označeného vysielačkou a tiež dvoch myšiakov hôrnych. Oslovili sme Západoslovenskú distribučnú, a. s., s prosbou o prioritnú ekologizáciu konštrukcií,“ povedal Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

Elektrické stĺpy – lákadlo aj nebezpečenstvo

Územie Slovenska pretína 35.000 kilometrov elektrických vedení, ide o prenosovú a distribučnú sústavu, ktorá zabezpečuje prívod elektriny k ľuďom. Drôty podopierajú piliere alebo stĺpy. „Práve konzoly stĺpov môžu byť hrozbou, pretože keď nie sú chránené, vtáky tu po dosadnutí môže zasiahnuť elektrický prúd. Následkom je okamžitý úhyn alebo závažné poranenie,“ povedala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Oblasť Ponitria je pre západoslovenskú populáciu orla kráľovského veľmi významná. Ochranári na tomto území evidujú hniezdo orlov, pre ktoré boli konzoly bez prvkov veľkým rizikom. „Zo stĺpov majú vynikajúci výhľad na širokú krajinu, obzvlášť tam, kde niet solitérnych stromov,“ skonštatoval Gális.

Zabezpečenie rizikového úseku

Vďaka vysielačke, ktorú mal uhynutý orol, sa podarilo identifikovať rizikový úsek a zabezpečiť ho pre ďalšie jedince. V minulom roku bolo na Slovensku vysielačkou označených deväť orlov kráľovských, z toho šesť v rámci projektu LIFE Pannon Eagle. Signál ešte posielajú Štefánia, Zora a ďalší orol, zatiaľ bez mena, všetci traja sú aktuálne v Maďarsku. „Tento spôsob monitoringu prináša mimoriadne dôležité poznatky. Vieme, kde sa orlom páči, často nám ukážu aj nové hniezdne teritóriá. Dozvedáme sa aj o nelegálnych aktivitách, podľa celkových štatistík zodpovedných za viac než polovicu úhynov,“ informovala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

V poslednom čase podľa jej slov ohrozuje živočíchy a dokonca i ľudí vykladanie otrávených návnad. Práve prevencia, odhaľovanie a dôsledný proces vyšetrovania takýchto nezákonných činností je hlavným cieľom projektu LIFE Pannon Eagle. Ochranári v rámci neho spolupracujú aj s Policajným zborom, prebiehajú terénne kontroly, v príprave sú metodické postupy a školenia. S podporou Európskej únie sa na projekte okrem Slovenska podieľa Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a Srbsko.

Môže vás zaujímať

Rizikové bralo na Oravskom hrade budú sanovať, techniku musel previezť vrtuľník