Jednou vetou

Trenčania môžu vyberať medzi šijúcimi študentmi, vianočným trhoviskom aj nordicwalkingom

Trenčín
V okrese Trenčín sa o hlas verejnosti v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu (PKR) uchádza celkovo 9 projektov. Medzi nimi aj víťazný minuloročný projekt Trenčín na korze, ale aj nordicwalkingoví nadšenci, folkloristi či študenti, ktorí si chcú šiť vlastné koberce.

Na verejnom zvažovaní v rámci aktuálneho ročníka PKR Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za okres Trenčín sa minulý týždeň zúčastnilo všetkých deväť predkladateľov s dobrými a pre komunitu prínosnými nápadmi. Predložené projekty načreli ako do oblasti športu, tak aj sociálneho zabezpečenia či kultúry. Zahlasovať za ne bude možné v termíne od 1. do 15. mája 2018 na webovom sídle Trenčianskej župy www.tsk.sk.

Viac detí na športoviskách

Prilákať deti k športu a zaplniť športoviská. Taká je vízia projektu s názvom Propagácia športu v Trenčíne, ktorého predkladateľom je Asociácia športu Trenčín. S podporou 2 200 eur, o ktorú sa uchádzajú v rámci PKR 2018, chcú žiadatelia spopularizovať športové aktivity na území krajského mesta. Plánujú tak urobiť napríklad aj prostredníctvom vysielania zápasov športových klubov, krátkych videoreportáží či propagácie jednotlivých druhov športov, akými sú  florbal, futbal, hádzaná či bedminton.

 Kultúrne leto plné zážitkov v srdci mesta

Pred odbornú komisiu opäť po roku predstúpila riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Barbora Varga Petríková. Prítomným odprezentovala sériu podujatí, ktoré sa na nádvorí galérie konajú pravidelne každú letnú sobotu v rámci projektu Leto v galérii. Ten bol v rámci PKR podporený aj minulý rok, o dotáciu vo výške 2 200 eur galéria žiada na materiálové zabezpečenie znova. „Tento rok by sme chceli opäť pripraviť podujatie Leto v galérii, ktoré by zahŕňalo tri stále expozície, doplnené štyrmi premenlivými výstavami,“ prezradila riaditeľka s tým, že obľúbenosť uplynulého ročníka projektu sa odzrkadlila aj na návštevnosti tejto kultúrnej inštitúcie, ktorú v lete 2017 navštívilo výrazne viac návštevníkov, ako tomu bolo v roku 2016. Galéria totiž každý víkend pozývala na rôzne zaujímavé tvorivé aktivity od tanečnej školy, cez výtvarné workshopy, prácu s drevom, až po módnu prehliadku, komentované prehliadky výstav či hudobno-divadelný večer. V prípade podpory projektu v rámci PKR 2018 galéria využije opäť unikátny vonkajší priestor v srdci mesta na prilákanie návštevníkov do galérie.

Trenčan v novej tanečnej obuvi

Folklórny súbor Trenčan vznikol pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne už v roku 1949. Už skoro 69 rokov tak funguje výlučne ako stredoškolský folklórny súbor. Jeho členovia sa ročne predstavia na 25 vystúpeniach na domácich javiskách, ďalšie predstavenia absolvujú na zahraničnej pôde.  Minulý  rok ich bolo možné vidieť dokonca v Indonézii či vo Fínsku. V rámci PKR 2018 sa uchádzajú o podporu vo výške 2 200 eur, ktoré chcú  v rámci predloženého projektu Doplnenie krojového vybavenia využiť na nákup 10 párov tanečných čižiem. „Potrebujeme obnovovať kroje, ako aj obuv, keďže sa častým používaním ničia. Vystupujeme, tancujeme, realizujeme workshopy, zúčastňujeme sa sprievodov. Na každé vystúpenie si nemôžeme dovoliť nové krojové vybavenie, takže ho pravidelne obnovujeme,“ vysvetlila organizačná vedúca Gabriela Šebáňová z FS Trenčan. Niektoré čižmy, v ktorých členovia súboru ešte aj dnes tancujú, pochádzajú z roku 1976.

Najlepší festival v Drietome

Parenica fest vznikol v roku 2009 z iniciatívy študentov – vysokoškolákov, ktorí chceli týmto spôsobom amatérskym kapelám rôznych žánrov zabezpečiť priestor na prezentáciu vlastnej tvorby. „Problém amatérskych kapiel spočíva v tom, že nemajú priestor na prezentáciu pred širokou verejnosťou. Väčšina organizátorov komerčných festivalov má totiž záujem predovšetkým o populárne, známe hudobné zoskupenia,“ odhalil prioritný cieľ  organizovania festivalu Parenica jeden z jeho zakladateľov, Róbert Bredschneider, predseda občianskeho združenia VIVAX. Od roku 2009 dokázali organizátori na festival prilákať 8000 tisíc návštevníkov a 60 interpretov z celého Slovenska. Dnes už vedia festival zorganizovať na takej úrovni, aby  sa popri 2 -3 známych interpretoch, ktorí sú ťahákom podujatia, odprezentovala aj nová domáca tvorba amatérskych zoskupení. Festival sa uchádza o podporu z PKR vo výške 2 200 eur, ktoré chcú organizátori využiť na materiálno-technické zabezpečenie. Verejnosť sa festivalu môže zúčastniť 18. augusta 2018 na futbalovom ihrisku v Drietome a vypočuť si napríklad Simu Martausovú či kapelu Slobodná Európa. Celkovo sa však na dvoch pódiách predstaví 14 interpretov, chýbať nebude ani sprievodný program. Vstupné bude podľa slov organizátorov len na minimálnej úrovni, deti i seniori majú vstup zadarmo.

Rozrastajúca sa nordicwalkingová komunita v Trenčíne

Viera Jantošovičová, predsedníčka občianskeho združenia Nordic Walking Trenčín a okolie, je jedinou certifikovanou inštruktorkou Slovenskej nordicwalkingovej asociácie v Trenčíne. Prostredníctvom predloženého projektu Nordic walking pre všetkých, na ktorého realizáciu v rámci PKR 2018 občianske združenie Nordic walking Trenčín žiada 2 200 eur, chcú medzi ľuďmi v regióne o tom to športe šíriť osvetu. „Chceme ľuďom vysvetliť a priblížiť, čo to vlastne Nordic walking je. Nie každý totiž pozná správnu techniku Nordic walkingu a spôsob, ako z neho pre svoje zdravie vyťažiť čo najviac. Nordic walking spája aktívny pohyb s pobytom v prírode, preto ho chceme ľuďom v regióne priblížiť čo najviac, nakoľko má na kondíciu i zdravie človeka pozitívnejšie dopady ako obyčajná chôdza,“ ozrejmila predkladateľka projektu s tým, že už teraz v krajskom meste vzniká komunita priaznivcov tohto športu. Tí spoločne absolvujú nielen tréningy, ale aj rozličné podujatia či hromadné výstupy. Získané financie vo výške 2 200 eur by radi využili na propagačné aktivity a na materiálne športové vybavenie.

V Tepliciach chcú tvorivo spájať generácie

V Trenčianskych Tepliciach by prostredníctvom 2 170 eur z PKR TSK radi odstránili bariéry medzi generáciami. Občianske združenie rodičov pri Materskej škole v Trenčianskych Tepliciach predložilo projekt Keď radi tvoríme, spolu sa bavíme. Získané financie by predkladatelia projektu chceli využiť na nákup spotrebného a prírodného materiálu, ako aj ochranných pomôcok, ktoré využijú v rámci plánovaných tvorivých aktivít. Tie by mali byť celkovo štyri, a to so zapojením škôlkarov, detí, rodičov, starých rodičov aj širšej verejnosti. „Naším cieľom je tvorba príležitostí pre vzájomné zbližovanie sa generácií formou spoločných tvorivých aktivít. Chceme vytvoriť miesto, kde sa budú stretávať tí najmenší až po tých najstarších, kde ich budeme viesť k akceptácii medzigeneračných rozdielov, k dobrovoľníctvu a podporovať komunitný život ako taký,“ vysvetlila riaditeľka materskej školy Mariana Horilová. Súčasťou projektu by tak mali byť tvorivé aktivity, zamerané na tvorivé sadenie, tvorbu exteriérovej mozaiky, tvorbu z prírodného materiálu a záhradnú slávnosť. Výsledkom by malo byť relaxačné tvorivé prostredie na školskom dvore vrátane prírodnej záhradky.

Prostredie, ktoré sa podobá domovu

V Trenčíne od roku 2005 pôsobí Hospic milosrdných sestier ako špecializované neštátne zdravotnícke zariadenie. S kapacitou 24 lôžok pomáha nevyliečiteľne chorým pacientom zväčša s onkologickými chorobami. S projektom, ktorý pomenovali Hospic ako pomoc rodinám a rozvoj dobrovoľníckej činnosti v ňom, sa uchádzajú o podporu vo výške 2 200 eur. „Našou víziou je vytvárať prostredie, ktoré sa čo najviac podobá domovu. Máme definované tri nosné ciele, ktorými je zmierňovanie utrpenia pacienta, bolesti a nepríjemných prejavov choroby, zaručenie čo možno najvyššej kvality života až do jeho konca rešpektovaním dôstojnosti pacientov individuálnym prístupom,“ priblížila Barbora Mešková, klinický psychológ hospicu. Ako vo svojej prezentácii informovala, v rámci projektu chcú zvýšiť informovanosť o možnostiach hospicovej starostlivosti pre širokú verejnosť. „Uvedomujeme si potrebu šíriť informáciu o tom, kto sme, pre koho sú naše služby určené a ako vieme rodinám pomôcť, keď k nám prídu,“ dodala. V rámci projektu by chceli aj zvýšiť rozvoj dobrovoľníctva v hospici, keďže dobrovoľníci sú podľa nej takisto kľúčovou súčasťou tímu.

Študenti, ktorí si šijú vlastné koberce

Triedia odpad, organizujú burzy ošatenia a najnovšie si chcú šiť aj koberce, ktorými si zútulnia priestory školského internátu. Na internáte pri Športovom gymnáziu v Trenčíne býva približne 650 stredoškolákov, medzi nimi aj žiaci Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí by pri šití kobercov mali zohrať kľúčovú úlohu. V projekte Minimalizujeme odpad požadujú dotáciu v rámci PKR vo výške 892 eur, ktorú by chceli využiť na nákup lisovačov fliaš na jednotlivé poschodia internátu a tiež krosien na tkanie. „Snažíme sa o minimalizovanie komunálneho odpadu, v prvom rade separáciou. Vytvorili sme si separačné nádoby, niekoľkokrát v roku realizujeme burzy ošatenia. Oblečenie, ktoré ostáva, by sme chceli využiť na tkanie tašiek alebo kobercov do internátnych izieb,“ prezradila vychovávateľka Vlasta Karkošková. K cieľom projektu patrí podpora aktivity žiakov, ktorí majú záujem o ochranu životného prostredia vrátane trvalej separácie odpadu v školskom internáte.

Najúspešnejší projekt minulého ročníka PKR sa rozširuje

Najúspešnejším projektom v rámci hlasovania uplynulého premiérového ročníka PKR Trenčianskeho samosprávneho kraja bol moderný mestský trh v netradičnom priestore. Projekt Trenčín na korze predložilo občianske združene Sýkorka, ktoré sa inšpirovalo podobnou platformou v meste Trnava – Trnavským rínkom. Tento rok o financie z PKR žiadajú opäť, pôsobnosť trhu Trenčín na korze však rozširujú. Ten sa už nebude konať len jedenkrát do roka na Ulici 1. Mája v Trenčíne, ale aj druhýkrát, a to práve vo vianočnom období. Predkladateľ projektu občianske združenie Sýkorka sa opäť inšpiroval Trnavou a mestský trh prenáša do prostredia synagógy. „Práve preto, že od roku 1913 takúto synagógu v TN máme, chceli by sme ju na jeden deň v roku využiť na organizáciu mestského trhu, ktorý sa v týchto priestoroch nikdy nekonal,“ prezradil Richard Ščepko z občianskeho združenia. O podporu sa v rámci PKR uchádzajú  v plnej výške, teda 2 200 eur.

Rovnako ako aj v prípade ostatých okresov, pre okres Trenčín je v rámci PKR na tento rok alokovaných 11 tis. eur. Predložených 9 projektov celkovo žiada o podporu vo výške takmer 18 500 eur. Kľúčovým sa preto stáva práve verejné hlasovanie, ktoré rozhodne, ktoré projekty budú v rámci PKR 2018 za okres Trenčín podporené.

V okrese Trenčín zabojujú v termíne od 1. mája do 15. mája 2018 o hlasy verejnosti nasledovné projekty:

  • Športové gymnázium TrenčínMinimalizujme odpad – oblasť životné prostredie
  • Občianske združenie rodičov pri MŠ v Trenčianskych TepliciachKeď radi tvoríme, spolu sa bavíme! – oblasť voľnočasové aktivity
  • VIVAX, o. z. – Parenica 2018 – oblasť kultúra
  • Nordic Walking Trenčín a okolie, o. z. – Nordic Walking pre všetkých – oblasť šport
  • Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra TrenčínDoplnenie krojového vybavenia – oblasť kultúra
  • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v TrenčíneLeto v galérii – oblasť kultúra
  • Sýkorka, o. z. – Trenčín na korze – oblasť kultúra
  • Asociácia športov TrenčínPropagácia športu v Trenčíne – oblasť šport
  • Hospic Milosrdných sestierHospic ako pomoc rodinám a rozvoj dobrovoľníckej činnosti v ňom – oblasť sociálna pomoc, voľnočasové aktivity

zdroj: Veronika Rezáková, kancelária predsedu TSK

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru