Jednou vetou

Vypnutím parkomatov uznala EEI mesto za prevádzkovateľa, tvrdí košický magistrát

Mesto Košice

foto: TASR

Mesto Košice zobralo na vedomie jednostranné rozhodnutie spoločnosti EEI, ktorá od piatka 15. marca odstavila v meste všetky svoje parkovacie automaty. Podľa magistrátu sa tak stalo bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia alebo dohody s mestom.

„Podľa nášho názoru to možno vnímať zo strany EEI ako uznanie skutočnosti, že samospráva je jediným prevádzkovateľom parkovacieho systému v meste, čo doteraz odmietali uznať,“ uviedol v pondelok magistrát v tlačovej správe.

Košický primátor Jaroslav Polaček v piatok (15. 3.) informoval, že Krajský súd v Bratislave zrušil neodkladné opatrenie, ktorým bratislavský okresný súd mestu prikázal, aby poskytovalo parkovacej spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov. Súd tak vyhovel odvolaniu magistrátu a stotožnil sa s jeho námietkou o miestnej nepríslušnosti okresného súdu.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave v prvých zónach predpokladajú v r. 2020

„K vypnutiu parkovacích automatov a rámp spoločnosť EEI pristúpila preto, lebo tak ako v minulosti aj teraz rešpektuje rozhodnutia súdov a platné VZN mesta Košice. Občania svoje otázky súvisiace s parkovaním v meste môžu smerovať priamo na Magistrát mesta Košice,“ uviedol v pondelok hovorca EEI Peter Hollý.

Po odstavení parkovacích automatov je aj naďalej možnosť uhrádzať parkovné mestu dvoma spôsobmi, a to prostredníctvom SMS na číslo 2200, naskenovaním QR kódu na dopravnom značení alebo na stránke parking.kosice.sk. Parkovacie automaty boli aj dosiaľ z pohľadu mesta len platobnou alternatívou.

O organizovaní Európskeho olympijského festivalu mládeže v Košiciach majú rozhodnúť do piatku

Hoci sú mimo prevádzky aj parkomaty na rampových parkoviskách, mesto zdôrazňuje, že vodiči ich môžu aj naďalej využívať, keďže sú na nich zdvihnuté závory. Podmienkou ich využívania zostáva, aby vodič počas doby spoplatnenia mal vopred uhradené parkovné dvoma uvedenými spôsobmi už od prvej minúty ich užívania. „Mesto Košice na tieto parkoviská umiestni aj informačné tabule, na ktorých bude vysvetlený aj jednoduchý postup úhrady parkovného. Zároveň vyškolení príslušníci mestskej polície už oddnes na parkoviskách informovali motoristov, ako majú postupovať a osobne pomáhali aj s riešením všetkých ich požiadaviek,“ uviedol mestský referát styku s verejnosťou a médiami.

Mesto, ktoré je v spore s EEI o prevádzkovanie parkovacích miest, deklaruje, že vyvinie všetko úsilie na to, aby vodičom opäť umožnilo možnosť úhrady aj doterajším spôsobom cez parkovacie automaty.

Môže vás zaujímať

Pyrotechnici zlikvidovali nájdenú vojenskú muníciu