Jednou vetou

Výsadba lesov v okolí hlavného mesta Bratislava v roku 2018

Ilustračný obrázok: Lesy SR
Každoročne sa v slovenských lesoch vysadia milióny nových stromčekov. Rovnako ako všetky lesnícke subjekty, aj štátny podnik LESY Slovenskej republiky každoročne v jarných mesiacoch pristupuje k výsadbe sadeníc na plochách po vykonanej ťažbe, resp. na plochách, kde predchádzajúce zalesňovanie nebolo úspešné. Príčinou potreby opakovaného zalesňovania môže byť neskorý mráz, letné sucho alebo ohryz sadeníc zverou.

Nie všetky plochy po vykonanej ťažbe sa však musia umelo zalesňovať. Cieľavedomou činnosťou lesného hospodára sa dá obnova lesa usmerniť tak, aby sa využil potenciál materského porastu. Zámerom je postupné uplatňovanie cielených činností podporujúcich vývoj materského porastu tak, aby pred jeho vyťažením došlo k tvorbe semien a následne nového porastu prostredníctvom prirodzeného zmladenia. Takýmto spôsobom sa na Lesnej správe Bratislava podarilo obnoviť 71,51 ha lesných porastov, čo približne predstavuje 1,4 mil. ks náletových drevín z pôvodných materských stromov.

Umelej výsadbe sadeníc sa však nemožno vyhnúť na plochách odlesnených bez predošlej prípravy lesa na jeho obnovu, ako aj na plochách vzniknutých pri spracovávaní kalamít. „Odštepný závod Smolenice vysadil v lesoch v okolí Bratislavy za posledných päť rokov 1 240 520 ks sadeníc. V roku 2018 máme v pláne vysadiť 192 150 ks sadeníc. Výsadba sa realizuje prevažne v jarných mesiacoch marec a apríl, časť plôch zalesníme na jeseň v októbri resp. novembri. Dominantné zastúpenie na obnovovaných plochách budú mať dreviny buk a dub“, informuje Ivan Danček, riaditeľ Odštepného závodu Smolenice.

Výsadba sa realizuje dodávateľským spôsobom, ale i formou sponzorských brigád spriaznených firiem. Od roku 2011 spolupracuje Lesná správa Bratislava pri zabezpečovaní sponzorskej výsadby sadeníc s  viacerými firmami a občianskymi združeniami. Uvedení partneri fyzicky zasadili a finančne prispeli na zalesnenie viac ako 51 tisíc nových  stromčekov na plochách v okolí hlavného mesta.

S viacerými skupinami  máme dlhoročné skúsenosti a spoluprácu. Každoročne nás oslovujú noví záujemcovia, ktorí chcú prispieť výsadbou čo len niekoľkých stromčekov na zachovanie stálosti lesov vo svojom okolí. Jedným z nich je aj firma DELL, s ktorou sme minulý týždeň absolvovali prvú spoločnú výsadbu. Veríme, že sme získali nového partnera a naša spolupráca potrvá dlhé obdobie,“ uvádza vedúci Lesnej správy Bratislava Martin Knurovský a dodáva: „Sme radi, keď ľudia prejavia záujem a zistia, aká je práca v lese náročná. Súčasťou každej brigády je aj výklad  našej práce, čím záujemcovia nadobudnú širšie vedomosti o práci lesníkov“.

Tento mesiac čakajú bratislavských lesníkov brigády s dlhoročnými partnermi, ale aj novým záujemcom o výsadbu, Súkromnou spojenou školou The British International School Bratislava (24. 4. 2018). Už niekoľko rokov sa týchto akcií spolu s brigádnikmi z občianskych združení LIONS CLUB tradične zúčastňujú aj slabozraké deti a deti z detských domovov, ktorým lesní pedagógovia zároveň pripravia zaujímavý program.

zdroj a foto: Lesy SR

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru