Jednou vetou

Zabezpečenie dopravy v roku 2019 je nejasné, SAD-ky si zobrali čas

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Dopravcom vo verejnej doprave pôsobiacim v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) končí v závere tohto roka platnosť zmlúv. Úrad BBSK preto v stredu zverejnil výzvu dopravcom na predkladanie ponúk. Je adresovaná všetkým, ktorí disponujú vozovým parkom o veľkosti najmenej sto autobusov s maximálnym vekom 13 rokov, spĺňajúcim potrebné finančné, technické a kapacitné parametre.

„Okrem zverejnenia výzvy na webstránke úradu sme o nej priamo informovali 29 dopravcov, o ktorých vieme, že pôsobia na trhu a spĺňajú potrebné kritériá,“ informoval v stredu riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Podľa šéfa BBSK Jána Luntera je ich zámerom postupovať maximálne otvorene, férovo a ku všetkým dopravcom rovnocenne. Oslovili tých, ktorí disponujú dostatočnými dopravnými kapacitami na výkon prímestskej autobusovej dopravy v BBSK.

Nosko chce Banskej Bystrici prinavrátiť punc krajského mesta

Právny audit ukázal, že bývalé vedenie BBSK predĺžilo platnosť zmlúv so SAD Zvolen a SAD Lučenec v rozpore so zákonom a s príslušným európskym nariadením, týkajúcim sa služieb vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Úrad BBSK preto robí kroky nevyhnutné k tomu, aby dosiahol nápravu pri riešení nezákonnej situácie.

„Dvoch dopravcov, ktorí v súčasnosti pôsobia v prímestskej autobusovej doprave v BBSK, sme oboznámili s výsledkami auditu i naším stanoviskom. Ponúkli sme im na podpis zmluvy s platnosťou na dva roky. Obaja požiadali o čas na naštudovanie podkladov a do dnešného dňa sme od nich neobdržali žiadne záväzné stanovisko,“ konštatoval Hollý.

Najstaršiemu detskému onkocentru v SR prišla poďakovať ministerka

Ako vysvetlil, príprava a priebeh transparentného verejného obstarávania vzhľadom na zákonom stanovené lehoty trvá podstatne dlhšie než jeden kalendárny rok. Zároveň, platnosť v súčasnosti uzavretých zmlúv so SAD Zvolen a Lučenec sa končí 31. decembra 2018.

Príslušné európske nariadenia v rámci núdzových opatrení pripúšťajú možnosť uzavrieť krátkodobú zmluvu maximálne na dva roky priamym zadaním. Zabezpečila by sa tým nutná dopravná obslužnosť a zároveň časový priestor na prípravu a priebeh verejného obstarávania.

Hollý doplnil, že kraj sa pripravuje ešte v tomto roku zverejniť v Európskom vestníku verejného obstarávania oznámenie o zámere vykonať verejnú obchodnú súťaž na nové zmluvy s platnosťou na desať rokov, čo musí byť zverejnené minimálne jeden rok pred samotným vyhlásením.

Biela noc v Bratislave ponúkne 44 umeleckých zastávok i viac bezpečnosti v dave

„Dôvodom je predovšetkým to, aby sa na súťaž mohlo pripraviť čo najviac dopravcov a obstarávateľ, v tomto prípade BBSK, vyberal z čo najväčšieho množstva ponúk,“ dodal Hollý.

„Naším zámerom je obnoviť legálny a štandardný stav vo verejnej osobnej doprave v kraji a to je možné jedine vykonaním transparentného verejného obstarávania. Toto oznámenie je prvým a nutným krokom k tomu, aby taká súťaž v našom kraji prebehla,“ uzavrel Lunter.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru