Jednou vetou

Zdravie Ružomberčanov môžu poškodzovať drobné prachové častice z dopravy

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Zdravie Ružomberčanov môžu významne poškodzovať najmä drobné prachové častice. Tie pochádzajú predovšetkým z dopravy, ale tiež z lokálneho vykurovania domácností. Uviedol to v pondelok po zasadnutí komisie pre riešenie zápachu a prašnosti v meste Ružomberok Michal Jajcaj z odboru hygieny životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Deti sa na Enviro dňoch 2019 učili správať ekologicky

Priemysel celulózy, ktorý sa v meste vyskytuje, je podľa Jajcaja významným zdrojom znečisťujúcich látok na báze síry. Ide o merkaptány, sírovodík a podobné látky, ktoré už pri nízkych koncentráciách ľudia vnímajú ako obťažujúce. „Tieto látky však nemajú potenciál významne poškodzovať zdravie,“ skonštatoval.

Naopak, drobné prachové častice podľa neho na seba môžu naviazať mnohé iné škodliviny, ako sú napríklad ťažké kovy, dioxíny či polycyklické aromatické uhľovodíky.

„Tieto zlúčeniny, ako aj prachové častice pochádzajú predovšetkým z dopravy, a tiež z lokálnych kúrenísk. Aj to je špecifickým problémom tohto regiónu, vzhľadom na to, že ide o kotlinu, ktorá má mnoho dní inverziu. Dochádza preto k veľmi nízkemu rozptylu týchto látok,“ načrtol Jajcaj.

Podľa odborníka z ÚVZ si treba uvedomiť, že Ružomberok je veľkou dopravnou križovatkou, ktorá zatiaľ nemá k dispozícii obchvat. „Tranzitná doprava prechádzajúca centrom mesta je významným zdrojom prachových častíc a zlúčenín, ktoré môžu poškodzovať zdravie,“ povedal.

Olympionikovi M. Martikánovi odhalili pamätnú tabuľu

Z hľadiska opatrení ÚVZ odporúča, aby sa samospráva sústredila na realizáciu účinných riešení, ktoré pomôžu znížiť intenzitu dopravy v meste, najmä tranzitnej. „Hľadať alternatívy k doprave, ktorá v meste v súčasnosti funguje, posilniť verejnú hromadnú dopravu na úkor individuálnej, či hľadať čistejšie formy energie v doprave…,“ doplnil odborník.

Podľa ružomberského primátora Igora Čombora je potrebné zamerať sa na zníženie prašnosti, výstavbu obchvatu, dokončenie diaľničného úseku Ivachnová – Hubová, či vylúčenie automobilovej dopravy zo stredu mesta. Poukázal tiež na to, že lokálni znečisťovatelia ovzdušia by mali zvážiť výmenu vykurovacích zariadení za modernejšie typy kotlov, prípadne kúriť kvalitnejším materiálom.

„Kompenzačné opatrenia pre mesto by sme mali vydobyť aj od koncernu Mondi,“ povedal. Aj ten sa podľa primátora svojím spôsobom podieľa na atmosférických pomeroch a znečisťovaní prachovými časticami, i keď v menšej miere ako doprava, alebo lokálne vykurovanie.

Najsuchším mesiacom bol zatiaľ apríl

Problematikou zápachu a prašnosti v meste sa od februára zaoberá mimoriadna komisia. Jej členmi sú zástupcovia z radov kompetentných inštitúcií, papierní, odborníkov i aktivistov. Vznik komisie bol odpoveďou radnice na otvorený list ružomberských aktivistov z protestného pochodu 15. februára tohto roku, ktorý poukazoval na zlý stav ovzdušia v meste.

Pri vzniku komisie si radnica zobrala príklad z mesta Ostrava, kde sa podľa primátora taktiež spojili všetky subjekty, ktoré sa zaoberajú rovnakou problematikou.

Môže vás zaujímať

Primátor nepodpísal vymenovanie generálneho riaditeľa dopravného podniku