Združenie SK8 povedie trnavský krajský predseda Jozef Viskupič

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič

Foto: TASR

Združenie predsedov samosprávnych krajov SK8 v piatok obnovilo svoju činnosť a na zasadnutí v Trnave zvolilo svojho nového predsedu a dvoch podpredsedov. Nasledujúceho dva a pol roka SK8 povedie predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, jeho zástupcami budú predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

V nasledujúcom období bude pre potreby združenia fungovať kancelária SK8 so sídlom v Trnave. Jej úlohou podľa Viskupiča bude zjednocovať stanoviská SK8 voči vláde i EÚ, o podrobnostiach jej činnosti, finančnom zabezpečení a personálnom obsadení budú členovia hovoriť na nasledujúcom stretnutí.

Ján Lunter uviedol, že pre BBSK je vstup do SK8 dôležitý, pretože v predchádzajúcom volebnom období s predsedom Marianom Kotlebom stál mimo združenia.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová nastolila otázku stredného školstva v súvislosti s premiérovým zámerom oklieštiť kompetencie krajských samospráv v tejto oblasti. Povedala, že práve regióny vedia najlepšie o potrebách svojich pracovných trhov a dokážu podľa nich nastaviť vzdelávanie.

SK8 sa zaoberalo aj nomináciami do slovenskej delegácie vo Výbore regiónov EÚ a do slovenskej delegácie v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy, do monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa, odborno-legislatívnej pracovnej skupiny, vytvorenej na Ministerstve dopravy a výstavby SR a do Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

SK8, ako informoval Viskupič, sa bude schádzať štyrikrát do roka, v úvodnom období však ešte na mesačnej báze, kým nebudú doriešené základné otázky fungovania.

Môže vás zaujímať

Lunter podáva žalobu na súd, pre cestujúcich sa tým od roku 2019 nič nemení