Jednou vetou

Žiar nad Hronom: Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2019

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Mesto Žiar nad Hronom bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý predstavuje sumu 15.327.570 eur. Návrh budúcoročného rozpočtu schválili na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva žiarski poslanci, zároveň zobrali na vedomie návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021.

Hlavný ekonóm mesta Martin Majerník priblížil, že bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný na úrovni 14,526 milióna eur na strane príjmov ako aj na strane výdavkov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok rozpočtu je vo výške 291.000 eur a je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – prostriedkami z predchádzajúcich rokov. Príjmové finančné operácie sú podľa Majerníka vo výške 801.000 eur a výdavkové finančné operácie predstavujú 510.000 eur.

Gál: Rozpočet pre MS SR zlepší platové pomery zamestnancov justície

Poslanci na rokovaní schválili aj piatu zmenu rozpočtu mesta na rok 2018. V nej napríklad mesto rieši zvýšenie výdavkov v podprograme rekreačné a športové zariadenia o sumu 70.000 eur. Z toho 30.000 eur na bežný transfer pre Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o., na zabezpečenie verejného obstarávania dodávateľov na dokončenie zimného štadióna a jeho správnu réžiu, 40.000 eur na prevádzku futbalového štadióna.

Národná rada schválila prvý vyrovnaný rozpočet v histórii Slovenska

V piatej zmene rozpočtu schválili poslanci aj zvýšenie výdavkov na dotáciu pre Futbalový klub Pohronie vo výške 5000 eur či Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ktorý potrebuje na dofinancovanie svojej činnosti v tomto roku  11.500 eur. Ale aj zvýšenie rozpočtových prostriedkov o 1000 eur na vybavenie kuchyne v materskej škole.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru