Jednou vetou

Žilina: Denné psychiatrické stacionáre sú v ohrození, potrebná je zmena v ich financovaní

V žilinskej nemocnici tento týždeň diskutovali zdravotníci v rámci 9. ročníka celoslovenského stretnutia denných psychiatrických stacionárov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou psychoterapeutickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Združenia denných psychiatrických stacionárov Slovenska a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Viac ako 50 psychológov, sestier, lekárov, psychoterapeutov a fyzioterapeutov z 11 stacionárov z celého Slovenska diskutovalo o terapeutických postupoch, potrebných zmenách v legislatíve i financovaní a zároveň absolvovalo dva interaktívne workshopy. „Účastníkov sme oboznámili s fungovaním nášho stacionára a terapiami, ktoré tu realizujeme s klientmi. Neustále narastá počet pacientov s psychiatrickými problémami a denné psychiatrické stacionáre plnia nezastupiteľnú úlohu, ktorú nedokáže zabezpečiť ani hospitalizácia, ani ambulantná starostlivosť. Klientom sa počas dňa intenzívne venujeme celých šesť hodín a poskytujeme im potrebnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom komunitných stretnutí či rôznych terapií,“ uviedla primárka oddelenia psychiatrie FNsP Žilina Martina Hanzelová.

foto: fnspza.sk

Generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek informoval, že aj napriek opatreniam na zefektívnenie činnosti stacionára, je však pracovisko stratové. „Máme minimálny počet pracovníkov, no peniaze, ktoré dostávame od poisťovní, nepokryjú ani polovicu reálnych nákladov. Nezohľadňuje sa náročnosť starostlivosti, ktorú musíme zabezpečiť, potrebujeme komplexnú zmenu systému financovania podľa skutočných potrieb vychádzajúcich z praxe všetkých stacionárov na Slovensku,“ zdôraznil I. Stalmašek.

Predsedníčka psychoterapeutickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Zuzana Janíková v rámci stretnutia predstavila novinky pripravovanej zmeny koncepcie denných psychiatrických stacionárov, na ktorej pracuje Ministerstvo zdravotníctva SR. „Naším cieľom je posilniť postavenie psychiatrických stacionárov, aby sa dostali na úroveň, na ktorej by mali byť. Terapia, ktorú poskytujeme, je absolútne odlišná od ostatných stacionárov. Musíme zabezpečiť špecificky vzdelaných ľudí, psychológov, lekárov, sestry, ktorí sa šesť hodín nepretržite venujú klientom a vytvárajú pre nich program s presnou kvalitou, štruktúrou či delením pacientov,“ priblížila Z. Janíková s tým, že navrhované zmeny majú tiež riešiť problém v otázke financovania poisťovňami. „Úhrada, ktorú naše zariadenia dostávajú za hodinu terapeutickej práce, je úplne nepostačujúca, preto mnohé stacionáre zanikli a tie existujúce sú momentálne v ohrození. Pracujeme na novej koncepcii, ktorá by jasne ukázala, akým spôsobom musia byť psychiatrické stacionáre dofinancované, aby prežili a boli rentabilné,“ zdôraznila predsedníčka združenia.

foto: fnspza.sk

Zlepšiť by sa mala aj ich dostupnosť. „Denné psychiatrické stacionáre fungujú len v 15 mestách na Slovensku, čím vzniklo mnoho čiernych dier a pacienti s celoživotnými psychiatrickými postihnutiami nemajú kam dochádzať, nemá sa kto o nich starať a nemá ich kto doliečiť,“ dodala Z. Janíková.

Denný psychiatrický stacionár žilinskej nemocnice vznikol v roku 1995 ako tretí na Slovensku. Tvorí dôležitý stupeň medzi hospitalizáciou a ambulantnou starostlivosťou. Stacionár slúži predovšetkým klientom, pri ktorých už ambulantná liečba nepostačuje, no ich stav nevyžaduje hospitalizáciu, prípadne by mohla viesť v rámci ochorenia k regresu, preto je pre nich vhodný tento špeciálny druh psychiatrickej starostlivosti. Ide prevažne o pacientov so psychózami a depresiami rôznych vekových kategórii. Stacionár denne poskytuje maximálne 25 miest, za týždeň sa v ňom vystrieda okolo 100 klientov.

zdroj: fnspza.sk

Môže vás zaujímať

Spustenie Dúbravsko-Karloveskej radiály je otázkou najbližších týždňov