Jednou vetou

Žilinská nemocnica má nový etický kódex

foto: fnspza.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline prijala nový etický kódex pre zamestnancov. Pokračuje tak v opatreniach pre zvýšenie transparentnosti a otvorenosti nemocnice.

„V predchádzajúcich rokoch sa urobili mnohé kroky v oblasti nahlasovania korupcie či zverejňovania zmlúv, faktúr a priebehu verejných obstarávaní, ktoré sú dnes pre verejnosť už ľahko dostupné a ktokoľvek si ich môže na internete kedykoľvek pozrieť. Chceme však zákon nielen dodržiavať, ale robiť aj aktivity nad jeho rámec, aby sme čo najviac otvorili žilinskú nemocnicu pacientom, návštevníkom, našim zamestnancom a všetkým záujemcom. Prístup k informáciám by mal byť základom každej komunikácie,“ priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

Fakultná nemocnica vypracovala interný dokument obsahujúci záväzné pravidlá správania sa pre zamestnancov. Okrem bežných úloh zahŕňa etický kódex taktiež proaktívnejšiu snahu na pomoc návštevníkom i kolegom, dbá na dodržiavanie základných pravidiel slušnej a otvorenej komunikácie a zároveň zamedzuje znevažovaniu či diskriminácii ostatných. „Väčšina z bodov je síce pre našich zamestnancov prirodzenou súčasťou ich práce, no je správne, aby boli zásady takýmto spôsobom záväzné a podporovali otvorenú atmosféru. Nemocnica postupne mení svoju tvár a teší ma, že pomaly sa nám darí meniť aj jej kultúru a nastaviť lepší propacientsky prístup,“ uviedol I. Stalmašek s tým, že zdravotníci už absolvovali i špeciálne komunikačné tréningy a aktuálne prebiehajú ďalšie projekty s cieľom zlepšiť prostredie nemocnice.

Podľa vedúceho hospodársko-technického odboru FNsP Žilina Eduarda Dorčíka je pripravený projekt vybudovania novej recepcie na prízemí polikliniky a rovnako zavedenie wifi pripojenia v jednotlivých budovách. „Pracujeme tiež na osadení väčšieho počtu informačných tabúľ a smerovníkov, ktoré uľahčia pacientom orientáciu v areáli. Neustále riešime i problém s parkovaním, chceme vytvoriť ďalšie parkovisko a zaviesť elektronický systém vstupnej a výstupnej rampy,“ doplnil E. Dorčík. Generálny riaditeľ fakultnej nemocnice však zdôraznil potrebu dofinancovania týchto zmien. „Požiadali sme ministerstvo zdravotníctva o financie na zlepšenie podmienok parkovania, no zatiaľ nám neboli pridelené,“ dodal I. Stalmašek.

Medzi opatrenia pre zvýšenie transparentnosti, ktoré zaviedla žilinská nemocnica nad rámec zákona, patrí napríklad aj zverejňovanie príloh uzavretých zmlúv. Na webe už nájdu návštevníci aj údaje o ročnom hospodárení, efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, výsledkov hodnotenia spokojnosti pacientov alebo informácie o čakaní na liečbu.

zdroj: fnspza.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru