Jednou vetou

Žilinskí poslanci MsZ schválili opatrenia na eliminovanie diviakov na území mesta

Ilustračné foto

foto: TASR

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili na pondelkovom (23.4.) zasadnutí návrh opatrení, ktoré by mali pomôcť eliminovať výskyt diviačej zveri na území mesta.

Podľa poslanca Martina Kapitulíka návrh vyplýva z toho, že diviaky voľne behajú po sídlisku Hájik a mestských častiach. „Opatrenia spočívajú napríklad v pilotnom osadení polopodzemných kontajnerov na sídlisku Hájik, v Bánovej a Závodí. Čo je zároveň moderné, estetické a veľmi efektívne riešenie nakladania s odpadom. Potom v oprave súčasného plota na Hájiku, v ktorom sú diery. A jeho predĺžení o elektrický ohradník, ktorý zabezpečí na základe dotácie mesta poľovnícke združenie,“ vysvetlil Kapitulík.

„Ďalším opatrením je pravidelné kosenie a odpratávanie trávy, aby sme odtiaľ dostali larvy, ktoré lákajú diviačiu zver. Spolu s urbariátom zabezpečíme vykosenie náletových drevín na pozemkoch v ich správe. Na tento účel im poskytneme dotáciu, nakoľko to chceme rýchlo a efektívne riešiť. Ihneď po skončení vegetačného obdobia, kedy sa bude môcť kosiť. Práve v týchto náletových krovinách sa diviaky ukrývajú priamo v blízkosti obývanej zóny,“ doplnil Kapitulík.

Primátor Žiliny Igor Choma zdôraznil, že mesto bude nápomocné akýmkoľvek riešeniam, ktoré môžu eliminovať problém s diviačou zverou. „Pretože časom môže byť ohrozené zdravie alebo dokonca aj život niektorých občanov Žiliny. Preto je naozaj namieste podporiť návrhy, ktoré majú logiku a racio. V každom prípade stojí za to si ich odskúšať, či budú reálne v praxi účinné. Či už hovoríme o ohradníku, polozapustených kontajneroch, či vyčistení plôch,“ uviedol Choma.

Podotkol, že za najefektívnejšiu formu eliminácie diviačej zveri považuje ich riadený odstrel v súlade s platnou legislatívou. „Nadobro sa ich asi nezbavíme. To by naozaj muselo dôjsť k zásadnému zníženiu stavov diviačej zveri. Nielen v našej oblasti, ale možno aj v širšom okolí či v kraji, a to sa dá ťažko predpokladať. Preto si myslím, že akékoľvek opatrenie, ktoré prijme mesto súbežne s poľovníckymi združeniami, bude efektívne,“ dodal žilinský primátor.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru