Jednou vetou

Žilinskí zdravotníci sa zlepšujú v komunikácii

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline pripravila pre zdravotníckych zamestnancov špeciálne školenie zamerané na zlepšenie komunikácie. Absolvuje ho viac ako 1200 zamestnancov.

Pod vedením klinického psychológa Richarda Grófa sa zameriavajú nielen na priblíženie vzťahu zdravotník – pacient, ale aj na špecifiká osobností a problémových situácií, do ktorých sa môžu lekári či sestry dostať. „Komunikačné školenia sú jednou z oblastí propacientsky orientovaného zdravotníctva, ktoré sa snažíme presadiť tiež u nás v žilinskej nemocnici. Takýmto spôsobom chceme pomôcť zdravotníkom, ktorí sa každý deň stretávajú s rôznymi ťažkými prípadmi a životnými situáciami pacientov a nie vždy je pre nich jednoduché správne reagovať. Preškolíme spolu viac ako 1200 našich zdravotníckych zamestnancov, čiže všetkých lekárov, sestry, ale i fyzioterapeutov, pôrodné asistentky, zdravotníckych asistentov a záchranárov,“ uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek. Cieľom je vytvoriť lepšie podmienky pre zdravotníkov a zároveň tak zabezpečiť kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov.

FNsP Žilina pomôže v komunikácii viac ako 1200 zdravotníkom | foto: FNsP Žilina

Trojhodinové školenie prebieha v dvoch blokoch a zameriava sa na modelové prípady aj reálne situácie z ambulancií a oddelení. „Zmyslom školenia je okrem expertnej stránky otvoriť aj ľudskú rovinu komunikácie s pacientom. Neliečime len ochorenie, ale pozeráme sa na pacienta ako na človeka, ktorý má určité nádeje, strachy, myšlienky a pocity, ktoré sa v ňom odohrávajú. Choroba má vždy i psychologické dôsledky, tie by mali byť v komunikácii zohľadnené rovnako ako individuálne potreby každého z pacientov,“ vysvetlil školiteľ R. Gróf. Podľa neho sa každý vyrovnáva s chorobou rôzne a čím je pacient spokojnejší, tým je rýchlejšia samotná rekonvalescencia.

Generálny riaditeľ FNsP tiež doplnil, že reakcie zamestnancov na školenie sú rôzne. „Stretávame sa aj s nesúhlasom a sťažnosťami, že nie vždy je čas venovať sa pacientovi tak do hĺbky, no na druhej strane to mnohí vítajú a takýmto spôsobom bežne pracujú a je to pre nich samozrejmosť. Každá choroba je veľký stresový faktor a prináša silné emócie. Negatívna komunikácia však zaťažuje nielen pacienta, ale i lekára či sestru, preto je dobré vedieť v takýchto situáciách správne reagovať a neodčerpávať energiu pri konfliktoch, ktoré je možné zvládnuť jednoduchšie,“ uzavrel I. Stalmašek.

zdroj: fnspza.sk

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov