Jednou vetou

Dolnokubínski poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2020

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Dolnokubínski mestskí poslanci na štvrtkovom rokovaní jednomyseľne schválili rozpočet mesta na rok 2020. Samospráva bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v objeme takmer 18,3 milióna eur.

„Schválený rozpočet je výsledkom viacerých pracovných stretnutí na úrovni všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a komisií, ktoré sa intenzívne uskutočnili v mesiaci november. Rovnako tiež individuálnej práce poslancov počas celého roka, keď komunikovali s príslušnými zamestnancami mestského úradu,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Podľa hlavného kontrolóra Petra Floreka najdôležitejší dokument mesta odzrkadľuje dosahy predchádzajúceho hospodárenia samosprávy, zlepšenú ekonomickú situáciu štátu, či posledné opatrenia vlády. Rozpočet bežných príjmov samosprávy na budúci rok predstavuje sumu 17.040.748 eur, rozhodujúcu časť tvorí daň z príjmov fyzických osôb. Rozpočet bežných výdavkov predstavuje sumu 17.003.598 eur. Kapitálové príjmy sú na rok 2020 rozpočtované v objeme 33.900 eur, rovnako ako v roku 2019. Kapitálové výdavky na rok 2020 sú schválené vo výške 918.355 eur.

„Najvýznamnejšou investičnou akciou budúci rok je už niekoľko rokov pripravovaný projekt rekonštrukcie domu smútku na Novom cintoríne. Pôjde o kompletnú rekonštrukciu viac ako 40-ročnej stavby, kde sa zmodernizuje prístavba veže so zvonom, ale aj sfunkčnenie celého vybavenia. Zmeny sa dotknú aj interiéru, výsledkom by mal byť dôstojný priestor na poslednú rozlúčku pre obyvateľov, ale zároveň aj zvýšenie komfortu pre pozostalých,“ vysvetlil primátor.

Poslanci v Senici jednohlasne schválili rozpočet na rok 2020

Poslanci tiež schválili realizáciu odbočovacieho pruhu na križovatke pri obchodnom dome v sume 89.000 eur a výstavbu komunikácie k individuálnej bytovej výstavbe Beňova Lehota v čiastke 62.000 eur.

Na obnovu materských, základných a umeleckých škôl v pôsobnosti mesta je vyčlenených 49.000 eur. „Rozpočet zahŕňa aj pokračovanie rekonštrukcie letného štadióna, spolufinancovanie nového trhoviska či spoluúčasť na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice v Kňažej. V rozpočte sa tiež počíta s finančnou spoluúčasťou na street workout ihrisko či na nákup zvukovej techniky mestského kultúrneho strediska,“ ozrejmil primátor.

Do údržby miestnych komunikácií a chodníkov pôjde na budúci rok 327.009 eur. Za túto sumu by chcela radnica opraviť viaceré miestne komunikácie, napríklad na ulici Milana R. Štefánika v dĺžke 3000 štvorcových metrov. „Na spomínanej ulici celoplošne opravíme asfaltový povrch, vrátane výmeny parkových a cestných obrubníkov za 114.509 eur. Na budúci rok by sme chceli opraviť vyše 6200 štvorcových metrov ciest a chodníkov, tri kusy schodov a približne 2900 štvorcových metrov výtlkov,“ uviedol vedúci odboru miestneho hospodárstva na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.

Finančné operácie príjmové sú naplánované vo výške 1,2 milióna eur. Zahŕňajú príjmy z prevodu prostriedkov z rezervného fondu a zostatok fondu komunálneho odpadu.

Môže vás zaujímať

Kašlú na pravidlá? Napriek zákazu boli podniky v noci otvorené