Jednou vetou

Dvojdňový dopravný kolaps ovplyvnil mestskú aj prímestskú dopravu v Žiline

Ilustračné foto

foto: TASR

Mesto Žilina sa rozhodlo po dvojdňovom kolapse dopravy, ktorý spôsobila oprava Mostnej ulice a spustenie svetelnej signalizácie pri novootvorenom obchodnom dome s nábytkom na výpadovke do Martina, riešiť dopravnú situáciu. Jej negatívny dopad pociťujú nielen vodiči, ale aj cestujúci mestskou a prímestskou autobusovou dopravou. Informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

„Cestná svetelná signalizácia je na ceste I. triedy, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest, samotný semafor je v správe obchodného domu,“ uviedol vedúci odboru dopravy Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Peter Rolko.

Doplnil, že mesto do povoľovacích konaní nevstupovalo, rozhodnutie na dočasné užívanie semaforu počas skúšobnej doby 90 dní vydal povoľujúci cestný správny orgán – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina. „Počas tejto deväťdesiatdňovej lehoty sa má priebežne analyzovať funkčnosť systému v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom v Žiline, s cieľom stanoviť signálny plán svetelnej signalizácie, ktorý bude minimalizovať negatívne dopady na plynulosť cestnej premávky na ceste I/18,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Žilina.

Po kolapse a strate vedomia zahynul 47-ročný český turista

Podľa vedúceho odboru dopravy MsÚ sa už pri samotnom povoľovacom procese muselo očakávať zhustenie dopravy v tejto lokalite a následný kolaps dopravy na hlavných žilinských ťahoch. „Mesto Žilina bude aktívne bojovať proti tejto svetelnej križovatke, pretože sa jasne ukázalo, že takéto riešenie je neefektívne. Budeme žiadať jej okamžité vypnutie, aktívne na tom pracujeme. Budeme vždy na strane občanov mesta,“ zdôraznil primátor Žiliny Igor Choma.

Prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík uviedol, že komplikovanú dopravnú situáciu, spôsobenú skúšobnou prevádzkou, vedia v čo najkratšom čase vyriešiť vypnutím semaforov a spustením danej križovatky bez ich použitia. „Dopravnú situáciu na tomto úseku prerokovali a schválili všetky inštitúcie a dotknuté orgány. Mesto Žilina schvaľovalo územný plán v tejto časti mesta a vydalo stavebné povolenie pre všetky obchodné spoločnosti. Situáciu samozrejme neustále monitorujeme a vyhodnocujeme. Po konzultácii s krajským dopravným inšpektorátom intenzívne hľadáme riešenia, aby boli prospešné pre občanov, aj keby to malo ísť na úkor investorov v danej zóne. Celá situácia nastala hlavne z dôvodu dlhodobo nedokončeného obchvatu Žiliny – nedokončeného úseku diaľnice a tunela Višňové,“ dodal Lavrík.

Môže vás zaujímať

Bez prúdu zostane vo štvrtok približne 700 odberných miest v Ružomberku