Jednou vetou

O legálnosti stavby objektu M_Žilina rozhodne Stavebný úrad v Bytči

Žilina. Ilustračná foto

foto: TASR

Stavba polyfunkčného objektu M_Žilina (bývalá Makyta) je stále čiernou stavbou, pretože nemá príslušné stavebné povolenie. Či čiernou stavbou zostane, je na rozhodnutí Stavebného úradu v Bytči, ktorý určil Okresný úrad (OÚ) v Žiline ako vecne príslušný namiesto Stavebného úradu v Žiline. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Vysvetlil, že stavebník polyfunkčného objektu M_Žilina sa zmenil zo spoločnosti SIRS – Investment, s.r.o. na Žilinskú parkovaciu spoločnosť (ŽPS), v ktorej má mesto Žilina majetkový podiel. „Dovtedy bol vecne príslušným úradom bol Stavebný úrad v Žiline, ktorý stavebníka viackrát upozornil, že stavia v rozpore s právoplatným stavebným povolením. V januári sme prijali rozhodnutie OÚ v Žiline, v ktorom nám oznámili, že po novom bude vo veci rekonštrukcie objektu bývalej Makyty rozhodovať Stavebný úrad Bytča,“ povedal Fiabáne.

Žilinská radnica preto podľa neho začala konať a vyzvala ŽPS o zdôvodnenie svojho konania. „ŽPS obhajuje postup tým, že nešlo o úkony, ku ktorým sa mesto Žilina ako spoluvlastník malo vyjadrovať a vo všetkom konali v súlade s partnerskou dohodou spolupodielnikov,“ dodal žilinský primátor.

„Projekt polyfunkčného objektu M naďalej pokračuje a až do doby kolaudácie nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie,“ uviedla hovorkyňa SIRS Ivana Strelcová.

Firma Allexis bude dodávať trom štátom sledovacie kódy na tabakové výrobky

Stavebný úrad v Žiline prijal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ešte v júni 2014. „Keďže predkladané projektové dokumentácie stavebný úrad vyhodnotil, že nie sú vypracované v súlade s územným plánom mesta, vyzval spoločnosť na zosúladenie projektovej dokumentácie. Napokon stavebné konanie prerušil. V máji 2017 stavebný úrad vydal dodatočné stavebné povolenie. Medzitým však začala spoločnosť realizovať na stavbe ďalšie úpravy, ktoré boli v nesúlade s dodatočným stavebným povolením a podľa názoru stavebného úradu opäť v rozpore s územným plánom mesta,“ dodala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Podotkla, že Stavebný úrad v Žiline sa k stavbe už aktuálne nevyjadruje. „Mesto Žilina však vystupuje v stavebnom konaní ako tretia strana. Samospráva dala v tomto roku vypracovať nezávislé posudky. Záver posudkov konštatuje, že stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Žilina. Momentálne je celý spis postúpený v zmysle rozhodnutia nadriadeného orgánu, Okresného úradu v Žiline, na Stavebný úrad v Bytči,“ uzavrela Zigová.

Môže vás zaujímať

S návrhom na bezplatnú MHD počas mimoriadnej situácie neuspeli