Jednou vetou

SRZ čaká aplikácia nového zákona o rybárstve do praxe

Ilustračné foto

Foto: TASR

Elektronizácia agendy základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) a využitie možnosti čerpania externých finančných prostriedkov na dlhodobé projekty SRZ sú prioritami staronového tajomníka Rady SRZ Ľuboša Javora. Do funkcie ho zvolil druhýkrát novembrový (24. – 25. 11.) snem SRZ v Žiline.

 Dôraz chce klásť na bakteriálne odbahnenie vodných plôch rybárskych revírov, využívanie Environmentálneho fondu a operačných programov dostupných pre SRZ. Potrebné je podľa neho tiež začať úspešnejšie riešiť náhrady škôd na rybách spôsobené rybožravými predátormi, venovať sa výchove mladých rybárov a udržať jednotu aj súdržnosť SRZ.

Od začiatku roku 2019 vstúpi do platnosti nový zákon o rybárstve, ktorý prináša množstvo noviniek. „Aplikácia novej rybárskej legislatívy do praxe, veľa zmien v novom zákone a vyhláške si bude vyžadovať množstvo úkonov, ako napríklad prepracovanie interných smerníc, pravidelné oboznamovanie základných organizácií SRZ s výkladmi ustanovení, preškolenie rybárskej stráže a iné. Po schválení nových stanov bude potrebné aktualizovať interné smernice aj organizačný poriadok SRZ v zmysle tejto novely,“ zdôraznil Javor.

SHMÚ vydal na pondelok výtrahu prvého stupňa pred poľadovicou

Slovenské rybárstvo čaká podľa slov tajomníka najmä boj s následkami klimatických zmien, hrozbou pre rybárstvo je výstavba nových priečnych stavieb  – malých vodných elektrární, ktoré decimujú vodné toky.

Na novembrovom volebnom sneme schválili delegáti nové stanovy SRZ, okrem tajomníka Rady SRZ zvolili prezidenta SRZ. Nasledujúce štyri roky ním bude Emanuel Seemann, vo funkcii vystriedal Rudolfa Boroša. Novým predsedom kontrolnej komisie SRZ sa stal Pavol Trokan z Trnavského kraja.

Môže vás zaujímať

Bez prúdu zostane vo štvrtok približne 700 odberných miest v Ružomberku