Jednou vetou

Turčianske Teplice nesúhlasia s rozhodnutím ŽSK o prvom ročníku gymnázia

Ilustračné foto

foto: TASR

Mesto Turčianske Teplice nesúhlasí s rozhodnutím Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý mu ako zriaďovateľovi oznámil, že neotvorí prvý ročník štvorročného gymnázia Mikuláša Galandu pre školský rok 2019/2020. Informoval primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.

„ŽSK veľmi dobre vie, že minulý rok nám Okresný úrad v Žiline neumožnil pokračovať v osemročnom gymnáziu. Rozhodli sme sa transformovať osemročné gymnázium na štvorročné. Tento úmysel som osobne oznámil aj predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej. Napriek tomu, pri škrtoch tried gymnázií sa rozhodli „potrestať“ región Turca za priveľký záujem detí o štúdium na tomto type strednej školy,“ doplnil Hus.

ŽSK v reakcii na vyhlásenie primátora Turčianskych Teplíc uviedol, že rozhodnutie a určenie počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme pre školský rok 2019/2020 určite nie je o „potrestaní“ niektorého z regiónov. „ŽSK má záujem na tom, aby vzdelávanie bolo dostupné aj v menších či odľahlejších okresoch. Musí však byť zohľadnený záujem, udržateľnosť, naplnenosť tried a najmä kvalita vzdelávania. A v neposlednom rade aj kritériá, ktoré stanovuje platná legislatíva. Gymnázium v Turčianskych Tepliciach dosahuje najhoršie výsledky spomedzi všetkých gymnázií, ktoré sú v turčianskom regióne,“ vysvetlil v reakcii ŽSK.

Gymnázium v Turčianskych Tepliciach, ktoré je v súčasnosti súčasťou Spojenej školy, funguje podľa primátora už niekoľko desaťročí. „Aby sme sa prispôsobili trendom vo svete, chceli sme gymnázium orientovať na štúdium prírodných vied (fyzika, chémia, biológia) a budúcich maturantov nasmerovať na odbory, ktoré nadobúdajú čoraz väčší význam. Nie každý rodič chce, aby jeho dieťa pracovalo pri montážnej linke. Aj rodičia z horného Turca chcú dať deťom možnosť vzdelania v odboroch budúcnosti nie na desať či 20 rokov, ale na 50 rokov dopredu. Gymnázium zároveň plní dôležitú funkciu spoločenského a kultúrneho centra pre mladú inteligenciu z regiónu. Sústreďuje sa tu aj veľa aktivít v mimoškolskej činnosti,“ podotkol Hus.

Lajčák k paktu OSN o migrácii: Vyhlásenie Arbourovej hovorí za všetko

„Mesto Turčianske Teplice ako zriaďovateľ školy môže podať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR námietky proti určenému počtu žiakov (podľa školského zákona je najnižší počet žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia 17) a môže žiadať o výnimku. Pokiaľ mesto svojimi argumentmi ministerstvo presvedčí, a to zareaguje pozitívne, ŽSK to bude akceptovať,“ uviedol ŽSK.

V regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v ŽSK je určený cieľ – zachovanie podielu gymnaziálneho a odborného vzdelávania – 25:75. „V regióne Turiec pôsobí šesť gymnázií a šesť stredných odborných škôl. Dve z gymnázií patria k špičke na Slovensku (v ratingoch do 20. miesta v rámci SR), kvalitatívna konkurencia je vysoká a pomer gymnaziálneho a odborného vzdelávania v Turci aj po prerozdelení spolu s osemročnou formou gymnaziálneho štúdia dosahuje úroveň 34,8:66,2,“ dodal ŽSK.

Samospráva zachovanie gymnázia odôvodňuje tým, že je historickým pokračovateľom jednej z prvých škôl tohto typu na Slovensku v Kláštore pod Znievom, záujem rodičov, ale aj žiakov o štúdium tiež podľa nej stúpa, pozitívom majú byť i výsledky monitoringu piatakov, ako i výučba.

Môže vás zaujímať

Bez prúdu zostane vo štvrtok približne 700 odberných miest v Ružomberku