Jednou vetou

ZMOS začal s prieskumom o odpadovom hospodárstve

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) realizuje prieskum, ktorý sa zameriava na odpadové hospodárstvo. Ako uviedol hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, nakladanie s komunálnym odpadom patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Výrazne sa podieľa na ich výdavkoch a musí čeliť rastúcim požiadavkám na zber, zvoz a ďalšie spracovanie.

V prieskume sa ZMOS sústredí napríklad na to, ako sú samosprávy spokojné so systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri spracovaní odpadov. Ďalšími témami sú spracovanie drobného stavebného odpadu, problematika biologicky rozložiteľných odpadov a prístup k jeho triedeniu.

Michal Kaliňák: Slovensko potrebuje skutočnú zmenu a nie retuš. Toto je riešenie

„Zaujíma nás aj to, aké množstvo odpadov vyprodukuje obec na jedného obyvateľa v priebehu roka a koľko z tohto množstva dokáže samospráva zhodnocovať triedením, recykláciou, kompostovaním alebo energetickým zhodnocovaním, respektíve zlikvidovať inak ako skládkovaním,“ doplnil.

Miera recyklácie komunálneho odpadu medziročne stúpa

Prieskum sa bude realizovať do konca augusta 2019, vzorku má tvoriť 480 respondentov. Výsledky budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru