Jednou vetou

ZMOS zásadne nesúhlasí so zmenami v údržbe chodníkov

Ilustračné foto

TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s novelou zákona o pozemných komunikáciách, podľa ktorej by sa na samosprávy preniesla zodpovednosť a kompetencia za údržbu chodníkov.

„Zásadne s tým nesúhlasíme, keďže by to bolo veľmi finančne nákladné. Nebol v prípade tejto novely zohľadnený dopad na rozpočet miest a obcí, ako sú náklady na techniku, posypový materiál, údržbu či zamestnancov. Rázne sme odmietli tento návrh zákona, pretože je to fyzicky, finančne a majetkovo náročná kompetencia,“ zdôvodnil v stredu po skončení Rady ZMOS na Štrbskom Plese predseda ZMOS Michal Sýkora.

Samosprávam vadí, akým spôsobom sa novela schválila, pričom o zmene sa dozvedeli, až keď ju schvaľoval parlament. Združenie tiež deklarovalo filozofiu, prečo by mali mestá a obce čistiť niečo, čo im nepatrí. V tejto súvislosti zdôraznili, že vo viacerých prípadoch nie sú vyriešené majetkovo právne vzťahy pod chodníkmi, a preto je ťažké určiť, kto sa má o ne starať. „Určite narazíme na fakt, že budeme používať verejné finančné prostriedky na majetok, ktorý nie je náš, čo bude v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách,“ upozornil podpredseda ZMOS Štefan Bieľak.

Zdôraznil, že zodpovednosť, ktorá prejde na štatutára, bude finančná, majetková, ale tiež trestno-právna. „Ak sa stane nejaký úraz, tak, samozrejme, postihnutá osoba má právo dožadovať sa náhrady škody od správcu komunikácie a v prípade trvalých následkov môžu byť dopady hlavne pre malé obce hrôzostrašné,“ vysvetlil Bieľak. Podľa neho sa pri tejto zmene neuvažovalo nad všetkými dôsledkami a dopadmi a je nevyhnutné sa k tomu vrátiť a diskutovať. „Možno ten súčasný model nebol ideálny, ale to nebol dôvod ho zmeniť o nás bez nás, bez akejkoľvek diskusie, čo nepovažujeme za férový prístup,“ konštatoval Bieľak.

Diskutovali aj o zvyšovaní platov vo verejnej sfére

Rada ZMOS okrem iného prerokovala aj postoj k novele stavebného zákona, pričom odmieta predložený návrh. „Aj my chceme nový stavebný zákon, odmietame vyjadrenia, že sme proti, ale nie taký, ako je aktuálne predkladaná verzia. To kľúčové je, že sa má odňať mestám a obciam kompetencia byť stavebnými úradmi, ktorá by sa opäť preniesla na okresné úrady. Ak v pár prípadoch zlyháva táto kompetencia z dôvodu nečinnosti alebo nedostatočnej odbornosti, tak tých prípadov určite nie je toľko, aby sa mohlo povedať, že to samospráva nezvláda,“ poznamenal Bieľak.

Okrem toho sa združenie dotklo diskusie o zvyšovaní tabuľkových platov verejných zamestnancov. Podľa ZMOS sú niektoré pracovné pozície v tabuľkových platoch pod úrovňou minimálnej mzdy. „Pripravuje sa nový zámer odmeňovania, súhlasíme, že tie tabuľky nezodpovedajú aktuálnym podmienkam, avšak treba zohľadniť, že to opäť spôsobí nárast nákladov mestám a obciam. Sme súčasťou rokovaní, je niekoľko modelov, s ktorými pracuje ministerstvo, je potrebné nájsť taký, ktorý bude zohľadňovať aj naše požiadavky,“ konštatoval Sýkora.

Okrem toho sa ZMOS opäť vrátil k zmenám v zákone o verejnom obstarávaní. Podľa samospráv treba procesy v ňom zjednodušiť a nastaviť tak, aby boli jednoznačne a neboli zneužívané zo strany verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov, ktorí špekulatívne prichádzali do súťaže. „Našou snahou je urýchliť proces čerpania všetkých financií, či už európskych alebo domácich, ale to musí byť za predpokladu, že bude zákon zrozumiteľný, jednoznačný a umožní transparentné, kvalitné ale aj rýchle verejné obstarávanie. Pochopím, že proces môže trvať dva, tri, štyri mesiace, ale nemôže trvať povedzme dva roky a nevieme projekt vysúťažiť,“ dodáva Bieľak. ZMOS tiež podotkol, že zrýchliť proces posudzovania by mali aj jednotlivé ministerstvá.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru